Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Výzkumné a vývojové středisko firmy National Instruments v Budapešti

Společnost National Instruments (NI) ote­vřela 15. prosince 2010 v Budapešti evrop­ské výzkumné a vývojové středisko s názvem European Systems Engineering Center of Ex­cellence, v němž nyní pracuje tým zkušených inženýrů. Jejich primárním úkolem je zajis­tit evropským zákazníků a prodejním týmům společnosti NI profesionální technické služ­by – poradenství při navrhování systému, po­moc při jeho spouštění, poskytnutí zkušeb­ní verze proof-of-concept (pro vyzkoušení v konkrétním prostředí), vypracování studie proveditelnosti a konzultace při vývoji archi­tektury softwaru.
 
Myšlenka založit výzkumné a vývojové středisko, které by sloužilo evropským zákaz­níkům, se zrodila ve společnosti NI před ro­kem a již v prosinci 2010 byla zahájena jeho činnost. Středisko doplňuje dosavadní výrob­ní, výzkumné a vývojové aktivity v Evropě. Firma National Instruments tak pokračuje v investicích, které od roku 2001 vynakládá v Maďarsku na prodej a marketing v oblasti východní Evropy. Ve středisku zahájil práci tým zkušených specialistů na radiofrekvenční techniku. K dispozici bude mít profesionál­ní laboratoř pro zkoušení radiofrekvenčních systémů. Laboratoř je vybavena produkty společnosti NI za 200 milionů HUF (maďar­ských forintů). Tým se bude rozrůstat až do velikosti, kdy bude schopen řešit komplexní technické úlohy. Segment komplexních systé­mů, kde zaznamenává NI nejrychlejší růst, je v Evropě napojen na pokročilý výzkum a vý­voj v průmyslových firmách a na investice do výrobních kapacit.

(ed)