Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Vývojoví inženýři společnosti FCC průmyslové systémy se vzdělávají pro budoucnost

Neustále rostoucí počet a složitost průmyslových projektů vyžadují průběžné zvyšování odbornosti pracovníků dodavatelských firem v oblasti průmyslové automatizace. Jednou z nejlepších cest, jak získat pro zaměstnance firmy přístup k nejnovějším teoretickým i praktickým poznatkům, je spolupráce s technickými vysokými školami. Úspěšnou ukázkou této spolupráce je vzdělávací aktivita s tématem Zvyšování odborných znalostí v oboru strojového vidění ve spojení s robotizací, který pro své pracovníky zajistila společnost FCC průmyslové systémy ve spolupráci s Centrem strojového vnímání při katedře kybernetiky FEL ČVUT v Praze.

Vzdělávací program využíval finanční podporu z evropského fondu ESF doplněného prostředky MPSV v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst – adaptabilita, poskytnuté v gesci Úřadu práce v Ústí nad Labem. Při jeho přípravě spolupracovala firma FCC průmyslové systémy s poradenskou společností Persona Grata.

Program byl určen pro pět inženýrů pracujících ve vývojovém oddělení firmy v Ústí nad Labem. Odborným garantem programu byl vedoucí Centra strojového vnímání prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.

Výuka se uskutečnila v posledním čtvrtletí roku 2011 a skládala se z pěti celodenních učebních bloků, ve kterých byla probrána témata související s jasovými, prostorovými i morfologickými transformacemi obrazu, kinematikou robotů, projektivní geometrií, přepočty souřadnic a kalibrací kamery pro spolupráci s robotem. Teoretické pracovní semináře byly doplněny cvičením v laboratoři Centra strojového vnímání. Znalosti účastníků byly přezkoušeny v závěrečném pohovoru a absolventi obdrželi osvědčení.

Vývojáři společnosti FCC průmyslové systémy uvítali možnost doplnit si teoretické znalosti v oboru své každodenní praxe, kterou je navrhování systémů strojového vidění a vývoj softwaru pro zpracování obrazu a řízení robotů. Získané znalosti využijí ve prospěch partnerů a zákazníků firmy.

Také vedení společnosti FCC průmyslové systémy vysoce ocenilo vstřícnost vedení Centra strojového vnímání při sestavování učebního plánu vyhovujícího požadavkům firmy, odborné i pedagogické kvality všech vyučujících i možnost získat přístup k moderním trendům v oboru analýzy obrazu a robotiky.

 

(FCC průmyslové systémy)