Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Vývojoví inženýři společnosti FCC průmyslové systémy se vzdělávají pro budoucnost

Neustále rostoucí počet a složitost průmyslových projektů vyžadují průběžné zvyšování odbornosti pracovníků dodavatelských firem v oblasti průmyslové automatizace. Jednou z nejlepších cest, jak získat pro zaměstnance firmy přístup k nejnovějším teoretickým i praktickým poznatkům, je spolupráce s technickými vysokými školami. Úspěšnou ukázkou této spolupráce je vzdělávací aktivita s tématem Zvyšování odborných znalostí v oboru strojového vidění ve spojení s robotizací, který pro své pracovníky zajistila společnost FCC průmyslové systémy ve spolupráci s Centrem strojového vnímání při katedře kybernetiky FEL ČVUT v Praze.

Vzdělávací program využíval finanční podporu z evropského fondu ESF doplněného prostředky MPSV v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst – adaptabilita, poskytnuté v gesci Úřadu práce v Ústí nad Labem. Při jeho přípravě spolupracovala firma FCC průmyslové systémy s poradenskou společností Persona Grata.

Program byl určen pro pět inženýrů pracujících ve vývojovém oddělení firmy v Ústí nad Labem. Odborným garantem programu byl vedoucí Centra strojového vnímání prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.

Výuka se uskutečnila v posledním čtvrtletí roku 2011 a skládala se z pěti celodenních učebních bloků, ve kterých byla probrána témata související s jasovými, prostorovými i morfologickými transformacemi obrazu, kinematikou robotů, projektivní geometrií, přepočty souřadnic a kalibrací kamery pro spolupráci s robotem. Teoretické pracovní semináře byly doplněny cvičením v laboratoři Centra strojového vnímání. Znalosti účastníků byly přezkoušeny v závěrečném pohovoru a absolventi obdrželi osvědčení.

Vývojáři společnosti FCC průmyslové systémy uvítali možnost doplnit si teoretické znalosti v oboru své každodenní praxe, kterou je navrhování systémů strojového vidění a vývoj softwaru pro zpracování obrazu a řízení robotů. Získané znalosti využijí ve prospěch partnerů a zákazníků firmy.

Také vedení společnosti FCC průmyslové systémy vysoce ocenilo vstřícnost vedení Centra strojového vnímání při sestavování učebního plánu vyhovujícího požadavkům firmy, odborné i pedagogické kvality všech vyučujících i možnost získat přístup k moderním trendům v oboru analýzy obrazu a robotiky.

 

(FCC průmyslové systémy)