Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Vývojové prostředí PLCopen Motion Control i pro hydraulické pohony

Nezávislá organizace PLCopen rozšířila svou dosavadní pětidílnou sadu specifikací softwarových funkčních modulů pro oblast řízení polohy a pohybu (motion control) pokrývajících oblast mechatronických pohonných systémů. Nová specifikace PLCopen Motion Control Part 6 – Fluid Power obsahuje definice základních funkčních bloků z oblasti řízení hydraulických zařízení a systémů. Do oblasti hydrauliky, kde dosud neexistovalo harmonizované vývojové prostředí, tak přináší možnost snadno konfigurovat a programovat řídicí systémy jednotným standardizovaným způsobem podle PLCopen Motion Control, nezávisle na použitém hardwaru a současně společně s elektrickými pohony. Vývoj nové specifikace trval téměř dva a půl roku. Vynaložené úsilí dokazuje, že přínosů harmonizace vývojového prostředí s použitím metody PLCopen Motion Control jsou si dobře vědomi uživatelé automatizační techniky i mimo obor elektrických pohonů. Další informace lze nalézt na www.plcopen.org.

[Tisková zpráva PLCopen, prosinec 2011.]

(sk)