Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Vývojové prostředí FP Win Pro s rozsáhlými knihovnami

Nejnovější verze vývojového prostředí FP Win Pro obsahuje výrazně rozšířenou knihovnu funkčních bloků, které pomáhají při programování PLC. Výrazně je zjednodušena manipulace s analogovými moduly, velkého pokroku bylo dosaženo v oblasti sériové komunikace, integrovaných hodin a komunikace s dotykovými panely řady GT. Zároveň byla zlepšena nápověda on-line (tabulky s popisem čísla slotu a adresou analogových modulů, popis nastavení přepínačů DIP, tabulky hodnot A/D převodníku a podrobný popis zapojení). Nové funkční bloky zjednodušují práci s analogovými hodnotami (škálování, průměrování a přiřazení adresy rozšiřujícím jednotkám) a rovněž zabezpečují všechny úlohy sériové komunikace s výjimkou vzdáleného ovládání, které je řešeno samostatně. Deklarace proměnných je usnadněna uvedením adres PLC v seznamu lokálních i globálních proměnných. Proměnné, funkční bloky a další komponenty lze snadno přesouvat mezi jednotlivými okny. Z nápovědy on-line je možné použít vzorové programy a upravit je po­dle potřeby. Díky knihovně pro webový server je usnadněno odeslání e-mailu, ovládání klientu FTP, navázání připojení PPP a synchronizace času s NTP. Knihovna ovládání pohonů dokáže komunikovat s řídicím modulem pohonů a díky vysoké výstupní frekvenci velmi urychluje komunikaci a zpřesňuje ovládání. Knihovna RTEX podporuje interpolaci ve třech osách volnosti. Prostřednictvím PLC je pak možné po síti RTEX přímo přistupovat k servopohonům Minas A5N. Jednou řídicí jednotkou RTEX je možné řídit až osm os.

Panasonic Electric Works Czech s. r. o., tel.: 541 217 001, e-mail: ludek.bartak@eu.panasonic.com, www.panasonic-electric-works.cz