Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Vývojové prostředí Automation Studio získalo oblibu v německém průmyslu

Podle nedávno publikovaných výsledků průzkumu uskutečněného organizací ITQ ve spolupráci s univerzitami a odborným časopisem Computer&Automation již 16 % německých výrobců strojů a strojních celků programuje řídicí systémy svých výrobků za pomoci vývojového prostředí Automation Studio. Jinak řečeno, tento softwarový nástroj od společnosti B&R používá již téměř každý šestý německý výrobce strojů. Z průzkumu dále vyplývá, že při rozhodování o výrobci řídicí techniky přestává být jediným kritériem dodávaný řídicí hardware, ale roste význam poskytovaného vývojového prostředí. To svědčí o významné změně v odvětví výroby strojů a strojních celků, kde stále více firem v důsledku růstu složitosti úloh přechází k používání integrovaných softwarových vývojových prostředí, jako je Automation Studio.

Za kritéria, která jsou pro ně nejdůležitější, respondenti uváděli především intuitivní ovládání softwaru a jeho zaručenou kvalitu spolu s možností opakovaného použití existujících aplikačních programů. Ve světle skutečnosti, že firmy nyní vkládají do jimi vyvíjeného softwaru značnou část svých znalostí, není překvapivé, že přenositelnost současných programů uvedlo jako jednoznačnou prioritu celých 92 % respondentů.

V nové verzi Automation Studio 4 nabízí společnost B&R v podobě zcela integrovaného nástroje dále zdokonalené vývojové postupy pro řízení strojů a strojních celků. Souběžná práce na několika úlohách spolu s možností rozdělit jednotlivé projekty na dílčí moduly nejen zvyšují efektivitu práce vývojářů, ale také zkracují dobu potřebnou k uvedení výrobku na trh. Opakovaným používáním programů ve strojích dalších generací je současně minimalizována doba návratnosti investice. Další informace o průzkumu lze nalézt na webové stránce časopisu Computer&Automation na adrese www.computer-automation.de.

(ed)