Vývojové nástroje EMxpert a RFxpert

Kanadský výrobce EMSCAN přichází na český trh se dvěma novými produkty, EMxpert a RFxpert, pro rychlou a efektivní analýzu elektromagnetické kompatibility a vyzařovacích charakteristik antén. V obou systémech se odrážejí dlouholeté zkušenosti výrobce s měřením v oblasti blízkých elektromagnetických polí. Základní myšlenkou je úspora času a finančních prostředků potřebných na vývoj zařízení.

EMxpert

EMxpert (EMX) je diagnostický nástroj pro vyšetřování elektromagnetické kompatibility a interference, který vývojářům umožňuje rychle diagnostikovat a řešit případné problémy v oblasti EMC a EMI během vývoje v laboratoři. Základem systému je patentovaná skenovací deska, která poskytuje možnost prozkoumávat frekvenční pásmo od 50 kHz do 4 GHz (obr. 1). Měření je díky patentované měřicí metodě velmi rychlé a opakovatelné (obr. 2).

Nově EMxpert také umožňuje připojit vnější sondy blízkého pole a antény pro integraci do jednoho univerzálního systému, který např. napomáhá určit konkrétní povolené meze vyzařování ve vztahu blízká zóna – vzdálená zóna.

Základní parametry systému EMxpert jsou:

–   frekvenční pásmo pokrytí: od 50 kHz do 4 GHz,

–   citlivost měření: od –135 do 35 dBm v závislosti na frekvenci,

–   skenovací plocha: 31,6 × 21,8 cm,

–   celkové rozměry skenovací desky (d × š × t): 39,2 × 24,4 × 1,7 cm.

RFxpert

RFxpert (RFX; obr. 3) je nástroj určený především pro analýzu vyzařovacích charakteristik antén přímo v laboratoři konstrukčního oddělení (obr. 4). Díky tomuto nástroji odpadá zdlouhavé měření uvnitř bezodrazové komory. Frekvenční rozsah pokrytí tohoto systému je 300 MHz až 6 GHz.

Pro rozšíření použitelnosti systému RFxpert výrobce nově uvedl na trh také systém s označením RFX2, který obsahuje větší skenovací plochu.

Základní parametry systému RFX/RFX2:

–   frekvenční pásmo pokrytí: od 300 MHz do 6 GHz,

–   přesnost měření: typicky ±1,5 dB (v pásmu 700 MHz až 6 GHz),

–   doba skenu: RFX: do 1 s, RFX2: do 2 s,

–   maximální rozměry zdroje vyzařování: RFX: 16 × 10 cm, RFX2: 32 × 32 cm,

–   celkové rozměry skenovací desky (d × š × t): RFX 32,1 × 24 × 7 cm, RFX2: 49,1 × 49,1 × 7 cm.

Zájemci si mohou vyžádat další informace a předvedení na adrese uvedené v inzerátu nebo na www.tectra.cz, www.emscan.com.

Ing. Milan Lubina, Tectra

Obr. 1. EMxpert, diagnostický nástroj pro vyšetřování elektromagnetické kompatibility a interference

Obr. 2. Výsledek analýzy EMC pomocí nástroje EMxpert

Obr. 3. RFxpert, nástroj určený pro analýzu vyzařovacích charakteristik antén

Obr. 4. Vyzařovací charakteristika antény určená pomocí nástroje RFxpert