Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Využití metody RFID v síti AS-Interface

číslo 10/2005

Využití metody RFID v síti AS-Interface

Trvalé zvyšování stupně automatizace v moderních výrobních zařízeních s sebou přináší zvýšený zájem o identifikační zařízení, která nacházejí uplatnění především v automatizovaných dopravníkových systémech. Jejich úlohou je kontrolovat průchod polotovarů nebo palet určeným místem v zařízeních s pásovou výrobou a v automatických výrobních linkách. Výstupy z těchto zařízení slouží za pokyn k uvolnění následných výrobních postupů, tzn. že např. programovatelný automat podle jejich signálu zahájí další výrobní kroky, popř. jsou používány k přiřazení informace o průchodu polotovaru určitou operací, včetně časového údaje o vykonání této operace, pro dokladování postupu výroby.

Identifikační a kódovací jednotka DTS125

Identifikační a kódovací jednotka DTS125 je kompaktní a jednoduché identifikační zařízení využívající metodu radiofrekvenční identifikace (RFID). Je vhodná např. tam, kde není možné pro nepříznivé provozní podmínky použít optickou identifikaci. Jde celosvětově o první jednotku využívající RFID, která je určena pro sběrnici AS-Interface. Může číst a zapisovat data na štítky (tags) RFID a přitom využívá všechny přednosti sběrnice AS-Interface. Může být ihned zapojena i do již existujících sítí AS-Interface, kde je okamžitě provozuschopná, a k jejímu uvedení do provozu není zapotřebí speciální software pro parametrizaci.

Princip funkce

Štítky (tags) RFID jsou namontovány na objekty, které mají být identifikovány, jako jsou např. nádoby, palety pro různé druhy zboží nebo polotovarů v průmyslové výrobě, obráběcí nástroje apod. Jestliže objekty opatřené těmito štítky vstoupí do detekční oblasti záznamových a čtecích antén (read-write module), jsou ze štítků přečteny zaznamenané informace, např. identifikační čísla výrobků. Energie mezi identifikačním štítkem a anténou se přenáší indukční vazbou. Nosná frekvence elektromagnetického signálu je 125 kHz.

Obr. 1.

Obr. 1. Identifikační a kódovací jednotka DTS125 pro RFID

Pro čtení není nutnou podmínkou, aby identifikované objekty byly v době čtení v klidu, mohou se vzhledem k záznamové a čtecí anténě pohybovat rychlostí do 0,5 m/s (při vzdálenosti štítku od antény do 15 mm). Ze štítků lze informace v kódované podobě nejen číst, ale naopak je tam i zaznamenávat. Záznam je možný pouze v klidu při vzdálenosti mezi anténou a štítkem maximálně 10 mm.

Instalace a uvedení do provozu

Kompaktní jednotka obsahuje mimo antény rovněž úplný elektronický vyhodnocovací modul a rozhraní pro AS-Interface. Instalace a uvedení do provozu jsou proto snadné a rychlé. Na standardní žlutý plochý kabel AS-Interface jsou podle potřeby připevněny odbočky s prořezávacími kontakty, propojenými s konektorovou zásuvkou, k níž je připojen kabel přístroje s konektorem. Jednotka se do provozu uvádí metodou plug and play bez potřeby dalšího programování. Napájena je z kabelu AS-Interface, další napájení není nutné.

Při montáži je třeba dodržovat vzdálenost mezi čtecími a záznamovými jednotkami alespoň 100 mm, pro čtení a zápis 250 mm. Jednotka se v systému AS-Interface chová jako analogový řízený modul (slave) podle profilu 7.4. Jeden řídicí modul může ovládat až 31 řízených jednotek.

Funkce jednotky je signalizována barevnými LED (zelená – napájení, žlutá – čtení nebo zápis, červená – chyba komunikace v AS-Interface).

Jednotka je určena do průmyslového prostředí. Je odolná proti rázům i vibracím (50 g/11 ms, 20 g/10 až 2 000 Hz). Pracovní teplota je –20 až +70 °C. Krytí jednotky je IP67 III. Konektor umístění na jednotce je M12; v příslušenství jsou kabely různých délek s přímými nebo zahnutými konektory.

Ing. Oldřich Klos, ifm electronic

ifm electronic, spol. s r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz