Výukový program PlantWeb University

číslo 1/2005

Výukový program PlantWeb University

PlantWeb University, internetový výukový program podporovaný společností Emerson Process Management, vstoupil do třetího roku své existence. Tento program poskytuje tisícům svých účastníků z celého světa cenné informace, jak využít platformu PlantWeb v automatizaci kontinuální výroby. Tvoří jej 46 kursů, a kromě nich je na jeho webové adrese k dispozici také knihovna s 45 články a technickými zprávami.

Program PlantWeb University je rozdělen do dvou částí. Podnikatelská část (Business School) je zaměřena na zlepšování efektivity výroby a dává frekventantům odpověď na otázky, jak zvýšit výnosy a snížit náklady na výrobu. Technická část (Engineering School) představuje studentům sběrnici Foun­dation Fieldbus a ko­munikační protokol HART a učí je, jak využít jejich výhody v praxi. Uvádí též základní principy dalších často používaných sběrnic, jako jsou Profibus-PA a Ethernet.

Jednotlivé kursy, jejichž absolvování trvá maximálně patnáct minut, jsou zaměřeny na oblasti, které mají zásadní vliv na efektivitu výroby – to jsou zvyšování kvality výroby, zlepšování využití výrobních kapacit, zvyšování dostupnosti zařízení pro výrobu pomocí zlepšení strategie údržby a analýza celkové efektivity zařízení. Věnuje se rovněž otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí a hospodaření s odpady. Snadno ovladatelné prostředí výukového programu usnadňuje pochopení probírané látky a ulehčuje přenos nabytých vědomostí do praxe.

Více než sedmdesát procent návštěvníků stránek hodnotí PlantWeb University jako „velmi cenný nástroj vzdělávání“. Zájemci, kteří se chtějí o jeho kvalitách přesvědčit, mohou navštívit webovou stránku http://www.plantwebuniversity.com. Kurs je v anglickém jazyce. Účast je bezplatná, podmíněná pouze registrací.

(ed)