Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Výuka automatizace a nová učebnice

Seminář Výuka automatizace se uskuteční 10. května 2013 v aule VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1 (voracek@spszr.cz), při příležitosti vydání nové dvoudílné učebnice Automatizace a automatizační technika. Pořádá jej Českomoravská společnost pro automatizaci spolu s VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Organizačními garanty jsou doc. Ing. Branislav Lacko, CSc., a Ing. Rudolf Voráček, odborným garantem je doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc. Účast na semináři je bezplatná. Seminář je určen především pro učitele a ředitele středních a vyšších odborných škol (SOŠ a VOŠ) s výukou automatizace a souvisejících oborů, vítáni budou i účastníci z jiných škol a firem. Bude zde představena nová dvoudílná učebnice předmětu, jejíž první díl byl vydán v roce 2012 (viz recenze v časopise Auto­ma, č. 2/2013, str. 44), druhý díl vyjde na začátku letošního roku. Přednášejícími budou především spoluautoři uvedené učebnice, kteří ve svých příspěvcích zdůvodní výběr tematiky a objasní optimální způsob využití učebnice. Závěrečná diskuse, které se zúčastní i zástupci dalších pracovišť pracujících na podobných projektech, by měla naznačit další kroky v podpoře výuky tohoto předmětu. Souběžně se seminářem se uskuteční výstava učebních pomůcek a výukových programů, které podporují výuku automatizace. Mediálním partnerem semináře a učebnice je časopis Automa (www.automa.cz)  a vydavatelství FCC Public (www.odbornecasopisy.cz)

Program začíná registrací účastníků od 8.30 do 9.00 h a pokračuje přednáškami Podmínky vzniku učebnice (Maixner), Základní pojmy v automatizaci (Šulc), Výuka logických systémů (Voráček), Novinky v senzorech (Král), Co je důležité znát o akčních členech (Beneš, Souček), Bez PLC se v automatizaci neobejdeme (Šmejkal), Nové pojetí výuky automatické regulace (Janeček), Regulátory (Semerád, Künzel), Základní přístup k výuce fuzzy logiky (Šmejkal), Potřebné informace o optimalizaci řízení (Maixner), Jak souvisí automatizace s jakostí a spolehlivostí (Maixner), Prvky automatizace najdeme všude (Lacko), poté to bude vystoupení vystavovatelů a závěrečná diskuse. Seminář je příležitostí k setkání učitelů automatizace navzájem, spolu s autory učebnice a s představiteli firem, které výuku automatizace podporují.

(šm)