Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Výuka a rekvalifikace obrábění CNC v SPŠS Betlémská

Ve Střední průmyslové škole strojnické v Betlémské ulici v Praze 1 již druhý rok probíhá výuka a rekvalifikační kurzy programování a obsluhy strojů CNC. Rekvalifikace pro úřady práce je zajišťována ve spolupráci s Domem techniky ČSVTS Kladno. Vyučuje se ve dvou nových učebnách, které jsou vybaveny trenažéry (obr. 1). Zde studenti nebo zájemci o rekvalifikaci vypracovávají program obrábění pro řídicí systém CNC odpovídajícího stroje. Každý musí v rámci svého samostatného úkolu vypracovat technologický postup pro určenou součást, stanovit řezné podmínky, zvolit potřebné nástroje, vytvořit program s ohledem na bezpečnost práce a simulovat výrobu. Ovládací panely trenažérů jsou shodné s ovládacím panelem stroje CNC. Po simulačním ověření lze program úlohy převést na konkrétní obráběcí stroj a součást vyrobit. Tak je prověřena správnost postupu a programu přímo v praxi.

 
Dvě nové učebny s trenažéry jsou koncipovány tak, aby bylo možné pracovat jak na soustruhu Masturn 50 CNC, tak i na frézovacím centru MCV 500 firmy MAS. Stroj Masturn 50 CNC vychází z koncepce klasického soustruhu. Je ale vybaven řízením CNC, které zvyšuje produktivitu a kvalitu obrábění. Kromě klasického způsobu obrábění pomocí ručních koleček umožňuje tvořit technologický program současně s vyrobením prvního kusu. K tomu jsou určeny předem naprogramované cykly, např. pro vybrání, zápichy, závity. Způsob zadávání tvaru a polohy je obdobný jako na výkresu obrobku, což tvorbu technologického programu značně urychluje. Po obrobení prvního kusu lze další díly obrábět již automaticky. Soustruh Masturn 50 CNC je vybaven řídicím systémem Manuál Plus 620.
 
Obráběcí centrum MCV 500 je určeno pro práce v kusové i sériové výrobě. Provádí operace vrtání, vystružování, vyvrtávání, frézování a řezání závitů. Má rotační zásobník na dvacet nástrojů. Číslicově řízené osy X, Y, Z jsou poháněny regulovanými motory s kuličkovými šrouby. Pracovní prostor stroje je chráněn celkovým zakrytováním. Ovládací panel řídicího systému Heidenhain iTNC 530 je umístěn na předním krytu.
 
V učebnách CNC se uskutečnilo již několik rekvalifikačních kurzů v délce 200 h pro desítky účastníků. Náplní kurzu jsou především následující témata: bezpečnost práce, orientace v normách a čtení výrobního výkresu, měření a kontrola rozměrů, tvorba programů pro stroje CNC, upínání nástrojů a obrobků, obsluha strojů CNC, jejich seřizování a údržba. Kurzy přispívají ke snižování nezaměstnanosti. Dokazuje to více než 90 % zaměstnaných osob, které zde prošly rekvalifikací. Dlouhodobá poptávka po těchto profesích absolventům zaručuje úspěšný návrat na trh práce.
 
Vítězslav Krontorád, učitel,
Ing. Miroslav Žilka, CSc.
 

Obr. 1. Pohled do jedné ze dvou učeben CNC obrábění při rekvalifikačním kurzu v SPŠS v Betlémské