Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Výstava Vodovody-kanalizace se uskuteční v květnu v Praze

Dvacátý ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody-kanalizace proběhne 23. až 25. května 2017 na výstavišti PVA Expo v Praze-Letňanech. Výstava se koná jednou za dva roky a je pro vodohospodářský obor nejvýznamnější výstavní akcí v České republice.

Investice do vodohospodářství porostou

Pořadatelem a odborným garantem třídenní výstavy Vodovody-kanalizace je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR). Podle mínění jeho ředitele a člena představenstva Oldřicha Vlasáka je obor vodovodů a kanalizací v České republice ve velmi dobrém stavu, zlepšuje se kvalita vody i úroveň čištění odpadních vod. Roste počet obyvatel napojených na veřejný vodovod i na kanalizaci. Daří se také snižovat ztráty vody v distribučních sítích. Přesto ale vodohospodářství vyžaduje značné investice. „V roce 2015 se v rámci vodného a stočného vygenerovalo přes 12,5 miliardy korun, které směřovaly na obnovu a opravy vodohospodářské infrastruktury. Vzhledem k celkové hodnotě vodohospodářské infrastruktury v ČR, která přesahuje částku jednoho bilionu korun, a doporučeným hodnotám tempa obnovy by se pro udržení stávajícího stavu infrastruktury mělo ročně investovat cca 2 až 2,5 %, tedy 20 až 25 miliard korun.“

Do vodohospodářství se tedy investuje a bude investovat, takže jde o lukrativní obor rovněž pro dodavatele měřicích, regulačních a řídicích systémů, které jsou jedním z významných oborů veletrhu. V roce 2015 se na veletrhu Vodovody-kanalizace prezentovalo v tomto oboru 12 % všech vystavovatelů (obr. 2). Dalšími důležitými obory nomenklatury jsou vodovodní kanalizační a drenážní potrubí, tvarovky a armatury i čerpadla a další prvky. Návštěvníci se seznámí s technikou na úpravu vody a čištění odpadních vod, zkrátka se vším, co je třeba pro provozování vodovodů a kanalizací.

Důležitou návštěvnickou skupinou veletrhu Vodovody-kanalizace jsou starostové měst a obcí, zástupci komunální sféry, ministerstev a provozovatelé vodovodů a kanalizací. Silně jsou mezi návštěvníky zastoupeni pracovníci stavebních firem, projektanti, architekti, developeři, investoři a také zástupci z průmyslu.

Předchozí ročník veletrhu Vodovody-kanalizace proběhl v květnu 2015. Na ploše 6 242 m2 se prezentovalo 340 firem z 21 zemí. Veletrh si prohlédlo 9 123 návštěvníků nejen z České republiky, ale celkem z 26 zemí.

Pro návštěvníky

Veletrh Vodovody-kanalizace 2017 zaujme prostory v halách 3, 4 a 2D veletržního areá­lu PVA Expo v Praze-Letňanech. Výstaviště bude otevřeno ve dnech 23. a 24. května od 10:00 do 18:00 a dne 25. května od 10:00 do 16:00. Celodenní vstupné stojí 150 korun, při registraci na internetu jen 120 korun (www.vystava-vod-ka.cz/on-line-registrace_mw280). 

(ed)

Obr. 1. Výstava Vodovody-kanalizace je významnou výstavní akcí vodohospodářského oboru

Obr. 2. Složení vystavovatelů výstavy Vodovody-kanalizace v roce 2015 (zdroj: Závěrečná zpráva výstavy Vodovody-kanalizace 2015)