Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Výstava o vodě a vodohospodářství

 Výstava Vodovody-Kanalizace (zkráceně Vod-Ka) se konala ve dnech 19. až 21. května 2015 na výstavišti PVA v Letňanech. Byl to již devatenáctý ročník a podle organizátorů byl velmi úspěšný, jak v počtu vystavovatelů, tak i v počtu návštěvníků. Vše nasvědčuje tomu, že dvouletá periodicita výstavě prospívá. Pořadatelem a odborným garantem bylo sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR SOVAK, organizátorem firma Exponex, s. r. o. Záštitu převzala

ministerstva zemědělství, životního prostředí, průmyslu a obchodu. Na ploše 6 242 m2 se zde prezentovalo celkem 340 firem. Z tohoto počtu bylo 197 vystavujících firem z osmi zemí světa a 143 zastoupených firem z 21 zemí světa. Výstavu navštívilo 9 123 návštěvníků z 26 zemí. Nejvíce se zajímali o obory čištění odpadních vod, vodovodní a kanalizační potrubí, tvarovky a armatury, provozování vodovodů a kanalizací, úpravu vody a čerpací techniku. Výstava byla určena nejen zástupcům vodohospodářských firem, ale také zástupcům měst a obcí, provozovatelům vodovodů a kanalizací, projektantům, investorům, stavebním a průmyslovým firmám a ostatním zájemcům o obor. České společnosti zde ukázaly nejnovější technologie a inovace, které drží krok i se zahraniční konkurencí.
 
Podle slov Aleše Pohla, ředitele společnosti Exponex, je výstava Vodovody-Kanalizace nejdůležitější a největší akcí v oboru s mezinárodní účastí a devatenáctiletou tradicí a patří mezi uznávané akce i ve srovnání se zahraničím.
 
Na seminářích doprovodného programu se návštěvníci mohli dovědět, na jaké vodohospodářské projekty bude možné získat dotace, jak se připravují národní plány povodí a plány rozvoje venkova ve vztahu k hospodaření s vodou v povodích. Další přednášky pojednávaly o operačním programu Životní prostředí, o ochraně vodních zdrojů nebo využití energie z odpadních vod. Aktuální témata řešily přednášky o omezování rizik povodní a opatření k jejich zvládání nebo o zmírňování negativních dopadů sucha či o optimalizaci vodního režimu krajiny.
 
Na nedostatečné investice ve vodárenství v ČR upozornil František Barák, předseda SOVAK ČR: „Hodnota českého vodárenského majetku přesahuje jeden bilion korun. Na jednoho obyvatele je to kolem 100 tisíc korun. Ročně je nutné investovat 18 až 20 miliard, realita je však jiná a investice se pohybují kolem 9 až 10 miliard. České vodárenství je přesto na dobré úrovni.“ Více informací lze najít na www.vystava-vod-ka.cz.
(Šm)
 

Obr. 1. Na výstavě Vodovody-Kanalizace byly vystaveny nejen armatury (a), ale také měřicí a automatizační technika pro vodárenství (b)