Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Výstava Laboratoř 2005

číslo 7/2005

Výstava Laboratoř 2005

V Kongresovém centru v Praze se ve dnech 14. a 15. září 2005 uskuteční Laboratoř 2005 – výstava laboratorní techniky, vybavení, pomůcek a služeb laboratoří s odborným doprovodným konferenčním programem. Její poslání vyjadřuje motto Vyspělá (bio)chemická analýza a její podpora. Na výstavě se odborné veřejnosti představí několik desítek světoznámých dodavatelů s téměř úplným sortimentem špičkových analytických přístrojů i laboratorního vybavení a pomůcek pro stále významnější obor chemických a zejména biochemických analýz. Budou mezi nimi např. spektrometry, chromatografy a analyzátory aminokyselin, speciální chemikálie a diagnostické sady látek pro biochemii a klinickou biochemii, speciální i standardní laboratorní technika, přístroje používané ke zjišťování fyzikálních vlastností látek, např. hodnoty pH, teploty, hmotnosti velmi malých vzorků, viskozity tekutin, dále pevnosti, tvrdosti a korozní odolnosti pevných látek, tepelné stability, trvanlivosti potravin atd.

Přístroje i další produkty prezentované na výstavě se uplatní ve stovkách různých laboratoří při sledování kvality vody a toxicity v průmyslu i životním prostředí, kontrole kvality ve výrobě léčiv a aktivních substancí apod. Bez moderního vybavení se neobejdou ani biochemické firmy, jejichž vznik se očekává i u nás. Doprovodný program bude zaměřen zejména na metody správné laboratorní praxe.

Potenciální zájemci o tuto akci se mohou již nyní registrovat na adrese http://www.laborator2005.cz a získat tak např. katalog zdarma a další výhody. Pořadatelem výstavy je redakce časopisu pro chemickou a laboratorní praxi Chemagazín (http://www.chemagazin.cz). Další informace poskytne manažer výstavy p. Tomáš Rotrekl, e-mail: info@laborator2005.cz, tel.: 603 211 803.

(tr)