Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Vysokorychlostní přístup k internetu po elektrické síti

číslo 6/2005

Vysokorychlostní přístup k internetu po elektrické síti

Evropská komise doporučila, aby při nabídce velmi rychlého přístupu k internetu byly jako přenosové médium použity rozvody elektrické energie. Doporučení, adresované členským státům EU, se snaží vyjasnit pravidla pro použití elektrického vedení k přenosu dat. Přístup k internetu po elektrickém vedení je nyní v Evropě k dispozici pouze v několika málo městských oblastech, ačkoliv potenciální trh je obrovský: v EU je asi 200 milionů elektrických přípojek přímo vedoucích do obytných domů, škol a administrativních a průmyslových budov.
[ARC News, 15. dubna 2005.]

(sm)