Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Vysoká efektivita díky automatizovanému odjehlování robotem

Pro dosažení perfektního finálního produktu musí být spolehlivě odstraněny ostré hrany, otřepy nebo přetoky materiálu, které vzniknou během obrábění nebo odlévání. Citlivost potřebnou pro tyto operace bylo doposud možné zajistit většinou jen manuálním opracováním. S automatizovanými procesy mohou nyní uživatelé posunout odjehlovací proces na novou úroveň. Firma Schunk rozšířila svou nabídku o nástroje pro robotické dokončovací opracování dílů. Tím nejenže bude dosaženo perfektních výsledků, ale zároveň se zvýší efektivita, uspoří se náklady a ulehčí se zaměstnancům.

 

V kovoobráběcím průmyslu se odjehlování provádí většinou jako dodatečný pracovní krok, s nímž se pojí velké logistické a personální náklady. Zároveň se však k mezioperační manipulaci s díly u obráběcích strojů již používá mnoho robotických zařízení. Právě na odjehlování míří nová nabídka výrobků Schunk. Pomocí nových nástrojů může v budoucnu robot nejen zakládat a vyjímat obrobky, ale může být i využit k automatickému odjehlování (obr. 1). Obrobky navíc mohou být odjehlovávány zároveň s obráběním dalšího kusu, čímž se ušetří nákladná dodatečná operace. Paralelní odjehlování zkracuje dodací lhůty dílů, snižuje jednotkové náklady a lépe využívá stávající robotické systémy. Opakovatelná přesnost robotu navíc zaručuje trvale reprodukovatelné výsledky. Eliminováním špinavých a monotónních činností se současně zvyšuje bezpečnost a zlepšuje ergonomie práce. S novými nástroji Schunk mohou uživatelé využít všechny tyto výhody.

 

Řešení pro každou úlohu

Společnost Schunk vyvinula a uvedla na trh hned tři jednotky pro různé odjehlovací úlohy: CRT, RCV a CDB, a nabízí tak pro každou úlohu optimální nástroj.

Pneumatický pilník CRT (obr. 2) je ideální pro úzké a těsné tvary. Zvláště na špatně přístupných místech, jako jsou štěrbiny, rohy a drážky, lze přebytečný materiál odstranit přesně a beze zbytků. Kompenzační výkyv ±1,8 mm spolehlivě vyrovnává nepřesnosti polohy a tolerance rozměrů a tvarů obrobku i robotu. Jelikož mohou být používány běžně dostupné pilníky, je možné stávající zavedené nástroje používat i nadále, a přechod na automatizovaný proces je proto zcela snadný.

Pneumatické odjehlovací vřeteno RCV (obr. 3) je aktuálně nejrobustnější produkt na trhu, který prokazuje své schopnosti především při čištění polotovarů a frézovaných dílů. Jelikož mohou být použity různé rotační nástroje, lze RCV flexibilně použít pro různé odjehlovací úlohy. Svojí robustností a vysokou kvalitou dosahuje RCV konstantně dobrých výsledků odjehlení. Lamelový pneumatický motor s velkým krouticím momentem a krátkou dobou dojezdu zkracuje doby odjehlení a zajišťuje tak vyšší produktivitu.

Přechod od manuálních k automatizovaným procesům je zvláště snadný i díky jednotce CDB (obr. 4). Poprvé je možné použít osvědčené ruční odjehlovací nože bez nutnosti investovat do nových nástrojů. Díky jednotnému rozhraní a volitelně i automatické výměně nožů je doba přípravy mimořádně krátká. Proto lze CDB použít i pro malé série. Jednotka má nastavitelnou kompenzaci v axiálním i radiálním směru a je vhodná k odjehlování různých obrobků. Snadno lze odjehlovat různé tvary i různé materiály, jako např. plast, hliník, ocel nebo mosaz.

Všechny zmíněné produkty využívají pro uložení princip Kardanova závěsu. Tuhost nástrojů lze regulovat pneumatickým tlakem, čímž je zaručena variabilní kompenzace, a tím značně sníženy požadavky na programování robotu. Uvedení do provozu je rychlé a snadné. S volitelnou fixací osy Y mohou uživatelé volit mezi oscilační a radiální kompenzací. Tato flexibilita umožňuje efektivní odjehlování i těch nejsložitějších tvarů. S menším počtem zmetků, výrazně zkrácenými prostoji a se sníženou potřebou náhradních dílů má automatizovaný proces v důsledku pozitivní dopad i na úsporu nákladů.

Nabídku doplňují další produkty, které rozšiřují možnosti použití. Jako obzvláště univerzální se ukázala kompenzační jednotka PCFC. Musí-li být dílec obroben definovanou silou, poskytuje neocenitelnou službu. Jednotku, jež zajišťuje v každé poloze konstantní kompenzační sílu, lze použít univerzálně. Senzor polohy v kombinaci s tlakovými regulačními ventily umožňuje kompenzovat tíhu nástroje. PCFC lze použít s jakýmkoliv zařízením, a tedy pro nespočet úloh.

S novými odjehlovacími vřeteny a výrobky rozšiřuje Schunk svou nabídku koncových efektorů o další důležitou část. Uživatelům je navíc nabízena optimální podpora při tvorbě návrhu procesu opracování: v novém centru CoLab si mohou zákazníci své úlohy nejdříve nechat otestovat. Schunk zde analyzuje proveditelnost obráběcí úlohy a tím usnadňuje přechod na automatizovaný proces. Kdo se chce nechat na vlastní oči přesvědčit o přednostech nových řešení, může si zdarma dohodnout termín návštěvy Schunk-Roadshow včetně představení novinek. Návštěvu si zájemci mohou dohodnout u svého konzultanta Schunk nebo na schunk.com.

 

(SCHUNK Intec, s. r. o.

 

Obr. 1. Automatizace zajistí perfektní odjehlení, ve srovnání s manuálními operacemi s vyšší efektivitou a nižšími náklady, a zlepší ergonomické parametry pracoviště

Obr. 2. Pneumatický pilník CRT je flexibilně použitelný a je vhodný zvláště pro úzké a těsné tvary obrobků

Obr. 3. Zvláště robustní: pneumatické odjehlovací vřeteno RCV je vhodné pro všechny druhy odjehlovacích procesů s rotačními nástroji a umožňuje opracovat obrobky různých tvarů

Obr. 4. Jednotka CDB je flexibilně nastavitelná v axiálním i radiálním směru a může být vybavena běžně používanými odjehlovacími noži