Vyšly dlouho očekávané Strojnické tabulky pro školu a praxi

číslo 1/2005

Vyšly dlouho očekávané Strojnické tabulky pro školu a praxi

ŘASA, J. – ŠVERC, J.: Strojnické tabulky pro školu a praxi 1: Jednotky, matematika, mechanika, technické kreslení, strojní součásti. Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 2004. 753 stran formátu A5. ISBN 80-7183-312-6. Cena 635 Kč.

Obr. 1.

Strojnické tabulky pro školu a praxi jsou nejen prostým souborem tabulek, ale také strojírenskou příručkou, určenou ke studiu odborných předmětů na středních a vysokých technických školách i odborníkům při řešení technických úloh v praxi. Co přinášejí Strojnické tabulky pro školu a praxi nového?

  • Technické kreslení je zpracováno podle nejnovějších harmonizovaných norem.

  • U strojních součástí jsou kromě rozměrů uvedeny také materiál a základní výpočetní vztahy pro dimenzování součástí. Výklad je ilustrován na obrázcích, grafech, schématech.

  • Tabulky také shrnují základní informace z matematiky, fyziky, chemie, mechaniky, uvedeny jsou zákonné jednotky a veličiny.

  • Uváděné informace vycházejí nejen z příslušných norem, ale také z katalogů výrobních a obchodních firem dodávajících aktuálně na náš trh; to je zárukou dosažitelnosti vybraného výrobku.

První díl, který se zabývá převážně konstrukcí strojů, bude následován druhým dílem s technologickým zaměřením. Jeho obsahem budou tabulky materiálů a polotovarů, přehledy upínacích přípravků, informace o technologiích tváření materiálu, svařování, pájení, lepení a dále přehled měřidel používaných ve strojírenské výrobě.

Oba díly jistě budou užitečnou příručkou i v knihovničce konstruktérů a projektantů systémů automatizace, regulace a měření.

(ed)