Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Výsledky studentské soutěže Technology Cup 2012

Koncem června 2012 byly v Technickém muzeu v Brně vyhlášeny výsledky univerzitní soutěže Technology Cup. Soutěž, pořádaná Centrem pro výzkum, vývoj a inovace (CVVI), je dobrým příkladem propojení akademické a firemní sféry. „Technology Cup dává studentům příležitost uplatnit jejich unikátní neotřelé nápady a řešení, získat kontakt na výrobní společnosti, stáže, lepší podmínky pro další výzkumnou práci. Stejně tak je ale prospěšný podnikům, jež se seznámí s mladými talenty, které budou možná v budoucnu zaměstnávat,“ říká šéf pořádajícího CVVI JUDr. Jan Rakušan.

Hlavní ocenění získali František Novák z Vysokého učení technického v Brně za originální architektonický návrh Bioplynové stanice Telč (obr. 1) a Jana Malinovská z Masarykovy univerzity, díky jejíž inovaci lze používat několik karet SIM v jednom mobilním telefonu. Zvláštní ocenění získal Aleš Vyk z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za nástroj pro publikaci elektronických časopisů na mobilních zařízeních a prodej časopisů prostřednictvím virtuálního novinového stánku.

František Novák a Jana Malinovská se podělili o hlavní cenu 100 000 korun. Aleši Vykovi věnoval partner projektu, společnost Panasonic, plazmový televizor. Soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech v jednotlivých soutěžních kategoriích, obdrželi od pořadatelů bezplatné služby Vědeckotechnického parku Milovice v hodnotě 30 000 korun, jež mohou využít např. pro rozjezd vlastního podnikání.

Informace o soutěži lze získat na www.technologycup.cz . V následujících odstavcích jsou uvedeny některé zajímavé práce oceněné v soutěži.

 Bluetooth SIM Extender (BTSe)

Jana Malinovská z Masarykovy univerzity v Brně navrhla modul Bluetooth SIM Extender (BTSe), který obsahuje dva vstupy pro karty SIM a pomocí Bluetoothu se připojí k hlavnímu telefonu. Uživatel jediného telefonu s modulem BTSe bude schopen používat až tři karty SIM současně. Pro dobíjení modulu BTSe jsou použity solární články, které mohou po připojení dobíjecího kabelu dobíjet i samotný mobilní telefon.

 Modelování a identifikace pro prediktivní řízení

Samuel Prívara z ČVUT v Praze ve své práci dokazuje, že prostřednictvím matematického modelu a dat z předpovědi počasí je možné dosáhnout úspor nákladů na vytápění budov v řádu desítek procent. Navrhovaná metoda umožňuje předpovídat a upravovat tepelné chování budovy a prostřednictvím relativně levného softwarového vybavení nastavit termostaty v objektu způsobem, který přináší viditelné úspory.

 Návrh koncepce clonek v scintilačním detektoru

Dvě středoškolačky, jejichž předchozí výzkum byl již oceněn v jiných vědeckých soutěžích, získaly zvláštní cenu za nejlepší středoškolskou práci. Pomocí softwaru SolidWorks Flow Simulation a Ansys CFX navrhly clonky pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop. Clonky optimalizují proudění plynů přes detektor mikroskopu, čímž výrazně zlepšují ostrost obrazu a další parametry mikroskopu.

(ev)

Obr. 1. Architektonicky navrh Bioplynove stanice Telč od Františka Novaka z VUT v Brně