Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Výsledky studentské soutěže AMiTsys Expert 2012

Dne 23. května 2012 byly oznámeny výsledky jedenáctého ročníku soutěže Amitsys Expert, určené pro studenty středních odborných škol zapojených do programu technické podpory výuky Amitsys Junior, sponzorovaného firmou AMiT, spol. s r. o. Hodnotitelskou komisi letos tvořilo pět kmenových pracovníků společnosti Amit a jeden externista. Úroveň předložených prací byla v porovnání s předchozími ročníky spíše nadprůměrná, jejich počet byl ale velmi malý – pouhých šest prací ze tří škol je velmi špatná vizitka! Lze říci, že jen jediná škola, a to SPŠE Brno, zaslala do soutěže větší počet prací a přitom si zachovala vysokou úroveň. To se muselo projevit na konečném výsledku, který je takovýto:

–   1. místo Dušan Benda a Aleš Pernikář (SPŠE Brno), práce Model pásového dopravníku s manipulátorem,

–   2. místo Petr Filakovský a Jakub Krejzek (SPŠE Brno), práce Model osobního výtahu,

–   3. místo Tomáš Mičulka, Lukáš Malík a Vojtěch Zborovský (SPŠE Brno), práce Portálová mycí linka.

Autoři oceněných prací obdrželi jednotlivě diplomy a odstupňovanou finanční odměnu úhrnem 10 000 korun. Oceněné práce jsou dostupné na www.amit.cz/cz/amitsys_junior/amitsys_expert.htm#práce. Do diskuse o průběhu i výsledcích soutěže se lze zapojit na http://forum.amit.cz/viewtopic.php?f=35&t=438. Dvanáctý ročník soutěže Amitsys Expert bude vyhlášen v září až říjnu 2012.    

(lk)