Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Výsledky studentské soutěže AMiTsys Expert 2011

Dne 16. května 2011 byly oznámeny výsledky jubilejního, desátého ročníku soutěže AMiTsys Expert, určené pro studenty středních odborných škol zapojených do programu podpory výuky AMiTsys Junior sponzorovaného firmou AMiT, spol. s r. o. V hodnotitelské komisi letos zasedlo pět kmenových pracovníků společnosti Amit a dva externisté. Hodnoceno bylo třináct soutěžních prací na volné téma. V kategorii „meteorologická stanice“ byla předložena jedna práce. Úroveň většiny prací byla velmi dobrá. Hodnotitelská komise se celkem jednoznačně shodla na třech nejlepších pracích na volné téma a udělila zvláštní cenu v kategorii meteostanice.
 
Ocenění ve volné kategorii získali:
  • 1. místo Marek Partika (SPŠE Brno), práce Technické zabezpečení a řízení tunelu,
  • 2. místo Vít Pořízek (VOŠ a SPŠ Šumperk), práce Automatický parkovací systém,
  • 3. místo Dominik Hungr a Pavel Roček (SPŠE Brno), práce Model inteligentního domu.
V kategorii „meteorologická stanice“ udělila komise zvláštní cenu. Získali ji společně Damián Pleva (meteostanice) a Roman Hruška (webová prezentace) ze SPŠE Brno.
 
Autoři oceněných prací obdrželi jednotlivě diplomy, odstupňovanou finanční odměnu úhrnem 16 000 korun, nabídku ročního předplatného časopisu Automa zdarma a knihu Regulace v praxi – aneb jak to dělám já od Jaroslava Valtera s osobním věnováním. Marek Partika získal navíc certifikát programátora řídicích systémů značky Amit.
 
 
Do diskuse o průběhu i výsledcích soutěže se lze zapojit na http://forum.amit.cz/viewtopic.php?f=35&t=369. Jedenáctý ročník soutěže Amitsys Expert bude v obdobném duchu jako doposud vyhlášen v září až říjnu 2011.

(lk)