Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Výsledky studentské soutěže AMiTsys Expert 2010

Dne 12. května 2010 byly oznámeny výsledky devátého ročníku soutěže AMiTsys Expert určené pro studenty středních odborných škol zapojených do programu technické podpory výuky AMiTsys Junior sponzorovaného firmou AMiT, spol. s r. o. V hodnotitelské komisi letos zasedli čtyři kmenoví pracovníci společnosti AMiT a dva externisté. Hodnotili dvanáct soutěžních prací na volné téma. V kategorii „meteorologická stanice“ nebyla předložena žádná práce. Soutěžní práce měly vesměs poměrně vysokou úroveň a výsledky jejich hodnocení byly velmi těsné. Komise proto udělila dvě třetí ceny. Ocenění získali:
  1. místo Martin Volavka, Roman Skrčený, Vít Vondráček (SPŠ SaE Ústí n. L.), práce Pinball,
  2. místo Radim Vaško (SPŠE Havířov), práce Řízení záložního zdroje,
  3. místo (a) Luboš Uhliarik, Martin Buchta, Jan Šimurda (SPŠE Havířov), práce Zabezpečení a vytápění RD, a (b) Marek Partika (SPŠE Brno), práce Model silničního tunelu.
Autoři oceněných prací obdrželi jednotlivě diplomy, finanční odměnu a nabídku ročního předplatného časopisu Automa zdarma. Rozděleno mezi ně bylo celkem 12 000 korun. Radim Vaško získal navíc certifikát programátora řídicích systémů značky AMiT.
 
Oceněné práce jsou dostupné na www.amit.cz/cz/amitsys_junior.
 
Diskutovat o průběhu i výsledcích soutěže s hodnotiteli, kteří se rádi podělí o své postřehy, lze na http://forum.amit.cz. Desátý ročník soutěže Amitsys Expert bude vyhlášen v září až říjnu 2010, kdy se jako nový účastník zapojí do projektu AMiTsys Junior Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště.

(lk)