Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Výsledky soutěže Amitsys Expert 2005

číslo 5/2005

Výsledky soutěže Amitsys Expert 2005

Práce přihlášené do čtvrtého ročníku středoškolské studentské odborné soutěže pořádané firmou Amit spol. s r. o. – Amitsys Expert 2005 – posoudila 3. května 2005 hodnotitelská komise ve složení Ing. Karel Suchý (zástupce šéfredaktora časopisu Automa), Ing. Petr Kašík (marketing, Amit) a Ing. Luděk Frýbort (vedoucí vývoje softwaru, Amit). V soutěžní kategorii Meteorologická stanice udělila hlavní cenu Martinovi Vágnerovi (VOŠ a SPŠ Šumperk) a cenu za webovou prezentaci Lukášovi Karasovi (SOŠ a SOU Sezimovo Ústí). V kategorii Volné téma byla udělena pouze zvláštní cena, a to Radimovi Bráblíkovi a Lukášovi Firlovi (SPŠE Havířov) za práci s názvem Zdymadlo.

V kategorii Meteorologická stanice byly odevzdány tři práce a ve volné kategorii pouze dvě, v dosavadní historii soutěže překvapivé minimum! Proto nebyl ve volné kategorii vyhlášen žádný vítěz. Přesto firma Amit předá držitelům zvláštní ceny finanční odměnu ve výši 2 000 Kč. Vítěz kategorie Meteorologická stanice obdrží certifikát programátora řídicích systémů firmy Amit a odměnu 5 000 Kč. Současně tutéž částku získává i jeho škola za podporu projektu. Součástí ocenění webové prezentace meteorologické stanice je odměna 3 000 Kč. Vedle diplomu a finanční odměny získají všichni ocenění také roční předplatné časopisu Automa. Ceny předají zástupci firmy Amit přímo v jednotlivých školách.

Hodnotitelská komise na svém zasedání mj. hledala způsoby, jak do budoucna zatraktivnit soutěž Amitsys Expert a dosáhnout většího počtu prací, přinejmenším na úrovni minulých let. Obrací se touto cestou na všechny zainteresované (učitele, ředitele škol, studenty) s prosbou, aby své případné náměty či návrhy směrovali na organizátory soutěže (www.amit.cz). Příští ročník soutěže Amitsys Expert bude vyhlášen v září 2005.

(ed)