Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Výsledky soutěže ABB University Award 2014

Absolutním vítězem soutěže ABB University Award 2014 se stal Petr Kočiš z VUT v Brně s prací na téma orientační ústrojí průmyslových robotů, který získal od poroty nejvíce bodů. Vítězové jednotlivých kategorií jsou uvedeni v tab. 1. Nově probíhalo hlasování o nejlepší projekt na sociální síti Facebook, kde s celkovým počtem 144 hlasů vyhrála práce Lucie Patočkové, zaměřená na software rohovkového topografu.

 
Do soutěže vědeckotechnických projektů vysokoškolských studentů v akademickém roce 2013/2014 bylo přihlášeno celkem 44 disertačních, diplomových a bakalářských prací. Z nich odborná porota do finálového kola vybrala 22 prací. Ve středu 11. června prezentovali studenti tyto práce před odbornou porotou, kterou vedl Ing. František Bernat, CSc., z divize Automatizace výroby a pohony ABB. Dalšími členy poroty byli prof. Ing. Viktor Valouch, CSc., z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., RNDr. Petr Reimer, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Ing. Tomáš Haubert, z katedry elektrických pohonů a trakce FEL ČVUT, Ing. Petr Nemšovský z divize Systémy pro energetiku ABB a Ing. Pavel Grečner z obchodní
jednotky Robotika ABB.
 
Vítězové si odnesli hodnotné ceny a tablety od společností Sony a Lenovo a na všechny finalisty čeká odborná exkurze do centra pro robotiku ABB v Ladenburgu a do výrobních závodů na průmyslové stejnosměrné měniče a vakuové vypínače v Ratingenu v Německu.
 

Pravidla a podmínky soutěže ABB University Award 

Soutěž pořádá společnost ABB ve spolupráci s IAESTE, která se již od roku 1948 zaměřuje na podporu odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů prostřednictvím mezinárodního výměnného programu.
 
Zúčastnit se mohli všichni vysokoškoláci z České republiky i ze Slovenska, kteří dosud neukončili své vysokoškolské vzdělání nebo jsou studenty doktorského studia. Projektem mohla být bakalářská, diplomová, disertační, ročníková nebo další výzkumná práce zpracovaná s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání bylo možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Podíl řešitelů na výsledcích práce však musel být prokazatelný.
(ed)
 Tab. 1. Výsledky ABB University Award 2014