Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Výsledky automobilového průmyslu v ČR

Hospodářství České republiky je silně závislé na průmyslové výrobě, konkrétně na automobilovém průmyslu. Proto jsou výsledky tohoto odvětví velmi sledovaným ukazatelem.

S aktuálními výsledky v oboru se mohli zájemci seznámit na tiskové konferenci, která se konala 27. června 2019 v Praze. Pořadatelem bylo Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP.

Bohdan Wojnar, prezident AutoSAP, konstatoval, že český automobilový průmysl v roce 2018 patrně dosáhl svého vrcholu. Jenže z vrcholu vede jen jedna cesta: „Z dat od našich členů i veřejných zdrojů lze vysledovat podstatné snížení tempa růstu z předchozích let a vyčerpání trhu práce. S ohledem na transformaci odvětví, vývoj na evropských a světových trzích a další rizika můžeme očekávat podobný vývoj i v letošním roce.“

Je to dobrá, nebo špatná zpráva? Pro automobilky i jejich subdodavatele, kteří v uplynulém období byli na samé hranici technických i lidských kapacit, a mnohdy snad i za nimi, je to především šance zvolnit, znovu promyslet strategii, optimalizovat procesy, investovat do modernizace. Očekávané zpomalení růstu by mělo vést i k pozitivním změnám v zaměstnanosti: v současnosti počet míst, která by podniky potřebovaly obsadit, převyšuje nabídku.

K transformaci je však kromě zpomalení růstu ještě jeden závažný důvod: současný rozvoj automobilové dopravy není trvale udržitelný. Silniční doprava je velmi nebezpečná a zároveň výrazně poškozuje životní prostředí. Žádoucí změnu by mohl přinést rozvoj autonomních dopravních prostředků, sdílených vozidel a vozidel s nulovými emisemi. Evropská unie schválila regulaci omezující emise CO2 z osobních automobilů, na niž evropské automobilky reagují rozvojem elektromobility. Ambiciózní cíle, které jsou základem největší transformace odvětví za posledních několik desetiletí, kladou velké nároky na výrobce a dodavatelský řetězec, ale také na potřebné investice do vybudování odpovídající infrastruktury. V tom však musí pomoci vláda: autonomní vozidla a systémy řízení dopravy vyžadují posílení komunikačních sítí, včetně sítí 5G, a rozvoj elektromobility předpokládá vybudování nabíjecích stanic a přestavbu distribuční sítě. Některá opatření jsou však výrazně jednodušší a téměř zadarmo: „Jde především o to, aby ti zákazníci, kteří se o nákup elektrického vozidla již dnes zajímají, nebyli vystavováni zbytečným překážkám, jako například nemožnosti vyúčtovat domácí dobíjení firemního vozidla nebo zvýšeným odvodům pro zaměstnance, kteří vozidlo používají i pro soukromé cesty,“ konstatoval B. Wojnar. Současně uvedl, proč by měly firmy automobilového průmyslu pomoc od vlády očekávat: „Jen v minulém roce totiž odvedly firmy AutoSAP a jejich zaměstnanci do státního rozpočtu odhadem nejméně 62 miliard korun v podobě daně z příjmu a plateb na sociální a zdravotní pojištění. Za celý sektor odhadujeme tuto částku na zhruba 69 miliard korun, a to nehovořím o dalších přínosech automobilového průmyslu pro české hospodářství.“

Produkce firem sdružených v AutoSAP mírně překonala maxima dosažená o rok dříve. Celkové tržby při meziročním růstu ve výši 0,8 % dosáhly 1 102,4 mld. korun. Objem exportu se oproti roku 2017 zvýšil o 0,3 % na celkových 920,7 mld. korun (z 918 mld. korun v roce 2017). Většina produkce byla vyvezena na zahraniční trhy, dominantním exportním partnerem je dlouhodobě s větším než třetinovým podílem Německo. Firmy AutoSAP se na celkové průmyslové produkci v roce 2018 podílely téměř jednou čtvrtinou (23,7 %), podíl na celkovém exportu ČR činil v loňském roce 20,9 %.

Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu ve firmách AutoSAP opět vzrostl na celkový počet 133 079, což je o 4 895 osob více než v roce předchozím (+3,8 %). Nárůst počtu zaměstnanců i mezd zaznamenaly všechny skupiny výrobců − finální výrobci, dodavatelé i ostatní firmy a organizace. Průměrná mzda ve firmách AutoSAP v roce 2018 vzrostla o 8,7 % na 40 865 korun, v dělnických profesích o 9,4 % na 34 556 korun. Celkově je průměrná mzda u členů AutoSAP o 28,2 % vyšší než průměrná mzda v ČR (v dělnických profesích je to 8,4 % nad celkovou průměrnou mzdou v ČR). Členové AutoSAP představují 15 % zaměstnanců v průmyslu ČR.

Na tiskové konferenci byly také vyhlášeny podniky roku sdružení AutoSAP. Ve dvou kategoriích, do 250 zaměstnanců a nad 250 zaměstnanců, se hodnotí hospodářský výsledek před zdaněním, přidaná hodnota na zákazníka, meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb přepočtené na zaměstnance. Výsledek tedy neurčuje porota, ale výpočet podle daných parametrů.

V kategorii do 250 zaměstnanců se na prvních třech místech umístily (v abecedním pořadí): 3M Česko, spol. s r. o., Global Assistance, a. s., a Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch, nad 250 zaměstnanců to byly Iveco Czech Republic, a. s., Mann + Hum­mel (CZ), v. o. s., a Škoda Auto, a. s.

(Bk)

Obr. 1. Bohdan Wojnar, prezident sdružení AutoSAP