Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Vyrovnávací modul 24 V/20 A na lištu DIN s šířkou 49 mm

Společnost TDK představila vyrovnávací modul na lištu DIN TDK-Lambda DBM20 24 V/20 A. Jde o jednotku pro poskytnutí krátkodobého vyrovnávacího výkonu nebo špičkového výkonu do zátěží připojených na výstup 24V AC/DC zdroje. Jednotka dokáže zajistit udržení napájení (hold-up) po dobu 250 ms při výstupním výkonu 448 W nebo 2,5 s při zátěži 2,5 A. Prodloužená doba udržení napájení umožňuje bezpečně vypnout zařízení a předejít ztrátám dat při výpadcích rozvodné sítě. Vyrovnávací modul DBM20 najde uplatnění v široké škále úloh, včetně průmyslové automatizace, robotiky a zařízení na výrobu polovodičových součástek.

Ke standardnímu vybavení jednotky patří funkce dálkového ovládání (zapnuto–vypnuto), která brání nahodilému vybití uložené energie, relé „DC OK“, indikační LED a signály s plovoucím potenciálem indikující plně nabitý stav a stav probíhajícího vybíjení. Pro zajištění delších dob udržení napájení lze zapojit několik modulů paralelně. Skutečnost, že energie je uložena v elektrolytických kondenzátorech, znamená, že nevznikají starosti spojené s opravami a údržbou akumulátorů. Zajištěno je také omezení velikosti náběhového proudu, stejně jako ochrana vnitřními tavnými pojistkami. Bezpečnostní osvědčení zahrnují IEC 62368-1, UL 508 a CSA C22.2. Výrobek nese značku CE, a je tedy v souladu s evropskými směrnicemi LVD, EMC a ROHS.

Amtek, spol. s r. o., tel.: +420 547 125 560, e-mail: amtek@amtek.cz, www.amtek.cz