Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Výroční konference ASU 2002 byla v Brně

číslo 2/2003

Výroční konference ASU 2002 byla v Brně

Asociace uživatelů jazyka Simula (Association of Simula Users – ASU) pořádá každý rok, obvykle na přelomu září a října, mezinárodní konferenci. V roce 2001 se tato konference konala ve švédském Rättviku-Gärdeby (Automa č. 1/2002, str. 42). Tam bylo také dohodnuto, že setkání v roce 2002 se uskuteční v Brně.

Tak tomu také bylo. Konferenci organizovali ve dnech 26. září až 1. října odborníci z Fakulty informačních technologií brněnského Vysokého učení technického v ubytovacím středisku Spořitelní akademie v Brně. Simula je první objektově orientovaný programovací jazyk (navržený, a to se všemi aspekty objektově orientovaného programování, už v roce 1967) s výbornými prostředky pro počítačovou simulaci, a tak byla konference tematicky zaměřena šířeji než jen na jazyk Simula. Tato praxe, osvědčená už na minulých konferencích, se osvědčila i letos tím, že umožnila jistou interakci mezi idejemi jazyka Simula a idejemi jiných prostředků, ať už realizovaných, nebo zamýšlených.

Konference se konala ve výjimečném ovzduší. Krátce po předchozí konferenci ASU ve Švédsku dostali autoři jazyka Simula O. J. Dahl a K. Nygaard po dvou prestižních medailích za zásluhy o rozvoj informatiky (Automa č. 6/2002, str. 15) a nedlouho před zahájením konference v Brně došly smutné zprávy, že oba zemřeli. Konference tedy byla vedena v duchu jistého triumfu, že autoři jazyka Simula byli oceněni za myšlenky, se kterými přišli před 35 lety (čili že předešli svou dobu o 35 let), a současně v duchu jisté tíže zážitku, že každého čeká smrt, a soucítění s těmi, které považujeme za své přátele a za vynikající odborníky v naší profesi a o nichž víme, že už mezi námi nejsou.

Jednotlivé tematické celky (sekce) konference lze charakterizovat názvy Aplikace a implementace jazyka Simula, Nové náměty, Modelově orientované programování a Studentská sekce. V první z uvedených sekcí zazněly příspěvky o využití nové (volné) implementace jazyka Simula pro Windows. Druhá obsahovala příspěvky zaměřené na logické programování, na aplikace Petriho sítí a na (nesimulační) aplikace jazyka Beta, což je programovací jazyk skandinávského původu následující ideje jazyka Simula. O modelově orientovaném programování bylo referováno v již zmíněné informaci o konferenci ASU ve Švédsku roce 2001.

Ti, kdo zažili jazyk Simula, mají k modelově orientovanému programování velmi blízko, což se projevilo i v Brně. Potěšili studenti (doktorandi a dokonce i studenti magisterského studia), vesměs z VUT Brno a z Ostravské univerzity, kteří prezentovali několik příspěvků, mezi nimi i práce zaměřené na rozhraní mezi programy v jazyku Simula a v jiných jazycích. Tyto příspěvky vzbudily zájem i zahraničních účastníků.

Konference v Brně byla připravena s velkou péčí a vtipem. Zahraniční účastníci byli tak nadšeni, že na výroční valné hromadě ASU, která se během konference uskutečnila, vyjádřili přání, aby konference v roce 2003 byla opět organizována v našem státě, přesněji řečeno na Moravě. Jestliže návrh v konkurenci potenciálních zahraničních zájemců bude přijat, uskuteční se příští konference v Ostravě přibližně v polovině září 2003. Bližší informace jsou průběžně dostupné na adrese http://www.isima.fr/asu

Evžen Kindler

Inzerce zpět