Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Výrobní centra v automobilovém průmyslu

Společnost Arthur Klink Metalúrgica Ltda má již déle než 40 let zkušenosti s výrobou strojů na zpracování kovů, jako jsou soustruhy, frézky a protahovačky, i s výrobou kovových nástrojů pro automobilový průmysl. Co se týče protahovaček, především bubnových, patří k předním dodavatelům na trhu. Odborníkům společnosti Arthur Klink důvěřují renomované společnosti, jako je Volkswagen, Mercedes-Benz, Fiat, Bosch a mnohé další.
 

Značné požadavky na obrábění

Obráběcí stroje, jakožto základní prostředky průmyslové výroby, naznačují trendy na trhu a fungují jako indikátory celosvětové ochoty investovat. Každý průmyslový systém používá určitý druh stroje pro obrábění kovu nebo jiných materiálů. V automobilovém průmyslu jsou vzhledem k vysokým požadavkům na kvalitu dílů, efektivitu a včasné dodávky často používány frézky a soustruhy. Konstrukce dílů a strojů postupuje mílovými kroky vpřed. Používají se stále složitější mechanické součásti. Ty jsou montovány do převodovek, řídicího systému a motorů automobilů i do univerzálních výrobků pro stroje, letadla a další využití. Stroje Arthur Klink přesně splňují požadavky těchto odvětví a jejich univerzálnost je předurčuje pro využití v mnoha různých oborech.
 

Široké spektrum výrobků pro rozmanité aplikace

Na rozsáhlých výrobních linkách je často jeden výrobek zpracováván na několika strojích. Mnohdy jde o protahovačky, které díly tvarují. Jedním z technologických postupů je vnější protahování, tedy obrobení celého vnějšího průměru součásti mnoha protahovacími trny, které jsou upnuty v držáku trnů neboli „bubnu“. Buben se skládá z pouzdra s otvorem uprostřed, který je uzpůsoben tak, aby v něm po celém jeho vnitřním průměru mohlo být upnuto několik protahovacích trnů – obvykle soustředných. Při opracovávání se pohybuje buď obrobek, nebo bubnový protahovací nástroj. Jedním z příkladů, jak lze bubnovou protahovačku použít, je vyřezávání vnějších drážek na ozubeném kole (obr. 1, obr. 2).
 
V tomto náročném procesu je nezbytně nutné zajistit interakci a synchronizaci stroje. Optimálním řešením je zavést do těchto provozů panely B&R s flexibilním systémem I/O. Pro zajištění přesnosti a rychlosti řízení polohování je vhodné použít integrovaný systém řízení pohybu. K tomu je určen systém servopohonů a servomotorů ACOPOS společnosti B&R.
 
Menším „sourozencem“ velké bubnové vnější protahovačky je „jednoduchá“ protahovačka, která se používá k tvarování profilů kovových tyčí. I v pracovním prostředí často znečištěném olejem a kovovým prachem umožňují moduly X67 decentralizovanou distribuci vstupů a výstupů. Šetří tak náklady na kabeláž.
 

Základem je integrované řešení CNC

Řešení CNC integrované do základu otevřené softwarové a hardwarové architektury umožňuje výrobkům B&R přidávat ke standardnímu kódu CNC i uživatelské funkce. Proto se zde uplatní vložený automat PLC a editor obrazovek. Flexibilní využití automatu PLC a funkcí I/O přináší dokonalé řešení velkého množství různorodých požadavků. Klasické stroje CNC se stávají efektivnějšími a jsou příjemnější pro uživatele. Díky tomu vykazují procesy vyšší přesnost a větší produktivitu. Řešení B&R také umožňuje přizpůsobit rozhraní stroje libovolným požadavkům zákazníka. Marcos Marques, vedoucí oddělení elektrických systémů v oddělení vývoje strojů, to popisuje zcela přesně: „Společnost B&R nabízí výrobky, které přesně zapadají do těch největších i nejmenších strojů z naší nabídky. Integrovaná řešení B&R jsou skutečně imponující! Umožnila nám rychle uvést na trh složitá a inovativní řešení strojů.“ „A společnost B&R prokázala své zkušenosti,“ dodává Arthur Klink spontánně. Další informace jsou na http://www.arthurklink.com.br
(B+R automatizace)
Obr. 1. Pohled do provozu, kde se pomocí protahovaček vyřezávají drážky na ozubených kolech
Obr. 2. Řezání drážek v ozubených kolech