Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Výrobky značek Turck, Kübler a Banner pro automatizaci výrobních linek

Článek představuje novinky v nabídce společnosti Turck a dvou firem, které Turck zastupuje: Fritz Kübler GmbH a Banner Engineering. Uváděné výrobky pomáhají provozovatelům automatizovaných výrobních procesů zajistit bezpečnost a hladký průběh výroby.  

Bezpečnostní moduly Safety-M

Společnost Fritz Kübler GmbH, jeden z významných partnerů společnosti Turck, rozšířila sortiment svých výrobků o bezpečnostní moduly pro sledování pohybu a polohy např. ve výrobě, ve skladech, na dopravnících a v různých technologických procesech. Díky modulární konstrukci může každý uživatel zvolit nejvhodnější verzi modulu pro bezpečné sledování pohybu objektu v určité rychlosti anebo jeho polohy. Všechny potřebné funkce pro monitorování pohonů modulů Safety-M (obr. 1) jsou v souladu s EN 61800-5-2 bez ohledu na to, o jaký druh pohonu jde. Moduly lze rozšiřovat prvky od jednoduchého relé pro hlídání překročení otáček až po kompletní bezpečnostní řídicí systém. Navíc je možné bezpečnostní moduly Safety-M naprogramovat pro zpracování signálů z bezpečnostních světelných závor, dveřních bezpečnostních kontaktů, tlačítek nouzového zastavení, jednotek dvouručního ovládání atd.

Moduly mohou být využity pro kompletní bezpečné řízení pohonů, navíc mají typové osvědčení vydané TÜV. Programování pomocí grafických symbolů má velmi jednoduchou strukturu a nevyžaduje žádné specifické znalosti. Po naprogramování je možné moduly i parametrizovat. Tato funkce je velmi praktická, zvláště je-li modul určen pro více typů strojů. Parametry specifické pro daný stroj mohou být modifikovány během montáže nebo přímo v provozu, aniž je třeba jakkoliv upravovat software. Součástí bezpečného řízení je i validace softwaru. Pro tento účel moduly Safety-M vytisknou zprávu, která je součástí dokladů pro zákazníka.

Bezpečnostní moduly Safety-M mají tyto technické parametry a funkce:

–   komplexní knihovny předdefinovaných bezpečnostních snímačů a bezpečnostních ovládacích zařízení,

–   parametrizovatelné rozhraní až pro čtyři typy inkrementálních rotačních snímačů (s průběhy TTL, sinus nebo cosinus, SSI nebo rezolvery) připojitelné přes konektory na přední straně a diferenciální výstupy HTL prostřednictvím svorkovnic,

–   základní přístroj se čtrnácti bezpečnostními vstupy a třemi bezpečnostními výstupy – jedním bezpečným relé a dvěma digitálními výstupy,

–   zvětšení počtu kontaktů nebo jejich zesílení pomocí externích stykačů ve spojení s integrovaným sledováním,

–   integrované komplexní diagnostické funkce do firmwaru,

–   kódované zobrazení stavu pomocí sedmisegmentového displeje a stavové LED na přední straně modulu,

–   tlačítko pro vypnutí, zapnutí a reset na přední straně,

–   možnost rozšíření až na 65 bezpečných vstupů nebo výstupů pomocí sběrnice propojovací desky (konektor na liště DIN),

–   volitelné sběrnicové moduly (rozšiřující modul pro CANopen, Profibus, Profinet, EtherCat). 

Miniaturní senzory pro sledování lineární polohy

Společnost Turck rozšiřuje řadu miniaturních senzorů polohy LI-Q17, takže nyní obsáhnou měřicí rozsah od 50 do 300 mm. Do této řady byly přidány senzory s rozsahem do 300 mm. Tyto senzory pracují na principu rezonančního obvodu – poloha tedy nenם detekovבna magnetick‎mi polohovacםmi prvky, ale prostרednictvםm indukטnםho oscilaטnםho systיmu, sklבdajםcםho se z kondenzבtoru a cםvky. Robustnם senzor LI-Q17 v plnל uzavרenיm plastovיm pouzdרe je nynם dostupn‎ v pלti velikostech s mלרicםmi rozsahy 50, 100, 150, 200 a 300 mm a mשže pracovat pרi teplotבch –40 až +70 °C.

Tyto modely jsou dodבvבny buן s voliteln‎m standardnםm analogov‎m v‎stupem (0 až 10 V, 4 až 20 mA), nebo s v‎stupem 0,5 až 4,5 V. 

Tlačítko nouzového zastavení se základnou s osvětlením LED

Společnost Banner uvádí na trh tlačítka nouzového zastavení (e-stop) pro zvýšení bezpečnosti a produktivity výrobních procesů. Tlačítko se snadno instaluje díky základně se závitem M30 a připojení ke konektoru M12. Ovládání tlačítka je jednoduché: zastavení se docílí stisknutím a tlačítko se uvolní otočením. Osvětlení základny tlačítka indikuje žlutou barvou normální stav bez stisknutí, tedy tlačítko v provozu. Aktivace tlačítka do stavu zastavení je indikována blikající červenou barvou. Robustní tlačítko má stupeň krytí IP65. 

EZ-Light S18L – světelné indikátory pro výrobní procesy

Indikátory EZ-Light S18L jsou cenově výhodné světelné prvky určené pro výrobní procesy, které mohou být použity samostatně nebo jako součást panelu, kde zobrazují různé stavy stroje či zařízení. Indikují běh či zastavení cyklu, aniž je třeba opatřovat je pouzdrem. Mohou pracovat s detekčním zařízením např. pro indikaci prázdného koše sběrového zařízení. Indikátor se snadno instaluje na dopravník nebo výrobní linku. 

(Turck, s. r. o.)

Obr. 1. Bezpečnostní modul Safety-M pro sledování pohybu a polohy

Obr. 2. Miniaturní senzory LI-Q17 pro sledování lineární polohy a pohybu

Obr. 3. Tlačítko nouzového zastavení se základnou s osvětlením LED

Obr. 4. Indikátory EZ-Light S18L instalované v panelu zobrazují stavy strojů a zařízení