Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Výrobky WAGO pro automatizaci budov

číslo 3/2004

Výrobky WAGO pro automatizaci budov

S výrobky ze sortimentu firmy WAGO se lze v budovách setkat především jako s prostředkem k připojování různých vodičů, mj. v automatizační technice. Nejznámějším patentem firmy nejspíše je krabicová instalační svorka. V rozváděčích se používají řadové svorky, reléové moduly, různé převodníky signálů a v posledních osmi letech i systém vstupních a výstupních modulů WAGO I/O SYSTEM. Tento článek je věnován použití výrobků firmy WAGO převážně v prostředcích pro automatizaci technického zařízení budov (TZB).

Obr. 1.

Od pevných vodičů ke slaněným

Firma WAGO představila na konci loňského roku patentovaný způsob připojení slaněných vodičů do krabicových instalačních svorek (obr. 1). Jde o doplněk širokého sortimentu krabicových svorek, dodávaných od roku 1974. V jedné svorce mohou být současně připojeny pevné i slaněné vodiče. Takováto možnost rozebíratelného bezšroubového připojení je na světě ojedinělá. Svorka 222-413 si za krátkou dobu po uvedení na trh našla uplatnění v napájecích rozvodech halogenových svítidel (proud svorkou až 32 A!), při instalaci svítidel v podhledech a všude tam, kde je třeba snadno a rychle propojit různé vodiče. Do jedné svorky lze připojit vodiče měděné i hliníkové (u hliníkových vodičů je třeba použít antioxidační pastu). Přípustné průřezy vodičů u plného vodiče jsou od 0,08 do 2,5 mm2 a slaněného vodiče od 0,08 do 4 mm2.

TOPJOB S

Řadové svorky zcela nové řady TOPJOB S (obr. 2) využívají novou pružinku s obchodním názvem CAGE CLAMP S. Velikost tohoto typu řadových svorek je v porovnání s klasickou verzí až o 30děči při menší spotřebě materiálu na svorky, a tudíž i nižších cenách. Nová pružinka umožňuje připojit jakýkoliv typ vodiče či zakončení (plný, slaněný bez dutinky i s dutinkou či zapečeným koncem). Vodič se připojuje bez použití nářadí pouhým zasunutím do svorky (platí pouze pro plné vodiče). Tím se dále zkracuje doba potřebná na tuto operaci. Svorky TOPJOB S se vyrábějí pro vodiče o průřezu od 0,5 až po 16 mm2. Připravována jsou dvou- a třípatrová provedení svorky.

Obr. 2.

WINSTA – perfektní spojení

Konektorový systém WINSTA je určen pro světelné a zásuvkové rozvody (obr. 3). Umožňuje souběžně vést tři, čtyři nebo až pět žil. Daná zásuvka či svítidlo se v daném místě připojí k určené fázi sítě prostřednictvím přepínače. Konektorový systém je vybaven systémem pružinového připojením vodičů Contact CAGE CLAMP, dovolujícím připojovat vodiče všech typů o průřezu od 0,5 do 4 mm2 a dimenzovaným pro přenos 25 A při napětí 400 V. Každé připojovací místo je opatřeno dvěma kontakty tak, aby bylo možné bezpečně a levně připojit ještě další vodič. Konektory WINSTA s výhodou používají někteří výrobci svítidel, neboť doba potřebná k připojení takového svítidla na stavbě je výrazně kratší. Firma Tehalit instaluje konektory WINSTA v podparapetních žlabech. Z výrobců zařazujících systém WINSTA do svých svítidel lze jmenovat např. firmy Regiolux, Siteco, Ridi a Trilux.

LON

Sběrnice LON si již nachází uplatnění i v České republice, převážně při automatizaci budov. Na obr. 4 je zobrazeno klasické uspořádání, kdy každý jednotlivý systém (měření a regulace, identifikační systémy, protipožární ochrana, parkovací systémy apod.) používá svou vlastní sběrnici. Správa a údržba takového systému je náročnější a nákladnější než při využití jednotné sběrnice LON pro všechny systémy v budově podle obr. 5.

Obr. 3.

K obecným výhodám techniky LON patří:

 • volná topologie (sběrnice, kruh, strom či jejich kombinace),
 • několik druhů fyzických přenosových cest (splétaný pár – FTT 10A, síť 230 V AC, radio, infra atd.),
 • připojení komunikačního kabelu bez ohledu na polaritu (FTT-10A),
 • připojení laciným nestíněným párem vodičů (FTT-10A),
 • maximální délka sběrnice 2 700– instalace po jednotlivých uzlech (nód), snadné rozšiřování,
 • každý uzel má svou inteligenci (při výpadku sítě jsou k dispozici lokání funkce),
 • standardní síťové proměnné SNVT,
 • jednotný hardware (integrovaný obvod Neuronchip),
 • snadná vertikální integrace v porovnání se sběrnicí EIB.

Jak bylo uvedeno, jednou z předností sběrnice LON jsou standardizované proměnné, které zaručují propojení zařízení od různých výrobců. Software pro správu sítě umožní propojit proměnné stejného typu. To znamená menší pravděpodobnost vzniku chyby při spouštění aplikace (např. teplota má standardní označení SNVT_Temp). Když čidlo teploty vyšle tuto proměnnou na sběrnici, např. regulátor umístěný i v jiném patře, přijme hodnotu, která je přesně definována (rozsah teploty, rozlišení).

Obr. 4.

WAGO TopLON

Obchodí značka WAGO TopLON označuje hardware a software pro sběrnici LON. Hardware zahrnuje známý modulární WAGO I/O SYSTEM 750 (obr. 6), obsahující:

 • programovatelný komunikační modul pro LON,
 • dvou-, čtyř- a osmikanálové binární moduly,
 • dvou- a čtyřkanálové analogové moduly,
 • speciální moduly (např. čítače, rozhraní RS-232, RS-485, DALI apod.).

Mezi programy zahrnuté pod obchodní značku TopLON patří PlugIns TopLON IF a TopLON PRIO. V terminologii LON znamená PlugIns možnost konfigurovat nastavení zařízení. V praxi to znamená, že daný výrobce může pomocí PlugIns ovlivnit chování svého zařízení nad rámec možností sběrnice LON. Nedílnou součástí je také využití univerzálního programovacího prostředí WAGO I/O PRO, vhodného pro všechny typy sběrnic.

Obr. 5.

TopLON IF
Programový nástroj TopLON IF je založen na myšlence „parametrovat namísto programovat„. Jde o to, že zákazníka nemusí zajímat, jak funguje a jak se programuje Neuronchip (stejně tak jako většinu z nás nezajímá, jak funguje vstřikování paliva u auta, s nímž jezdíme). PlugIn TopPLON IF pro komunikační modul LON obsahuje předem definované funkce pro automatizaci budov. K dispozici jsou funkce pro schodišťový vypínač, stmívání, řízení žaluzií, dvoupolohovou regulaci, centrální funkce aj. Zákazník po instalaci TopPLON IF vybírá funkce a přiřazuje vstupní a výstupní body (obr. 7). Způsob realizace schodišťového vypínače s jedním světlem je schematicky ukázán na obr. 8.

TopPLON PRIO
Program WAGO TopLON PRIO slouží k přiřazení vnitřních proměnných podle IEC 61131-3, deklarovaných prostřednictvím WAGO I/O PRO jako standardní síťové proměnné SNVT. Díky volnému přiřazení k různým proměnným SNVT lze realizovat téměř libovolné propojení. Programovatelný komunikační modul nejen funguje jako vlastní řídicí člen např. kotelny, ale může zprostředkovávat rozhraní mezi výrobky od různých výrobců. Přijme např. síťovou proměnou x, zpracuje ji a vyšle do sítě síťovou proměnou y.

Obr. 6.

WAGO I/O PRO
Programovací software WAGO I/O PRO splňuje normu IEC 61131-3 pro programování řídicích systémů (programovatelných automatů, Programmable Logic Controller – PLC). Jde o univerzální vývojové prostředí pro programování komunikačních modulů k použití nejen se sběrnicí LON, ale i se sběrnicemi (protokoly) Ethernet, Profibus, DeviceNet, CANopen a Modbus. K dispozici jsou volně šiřitelné funkční bloky pro řízení osvětlení, PID regulátor, určení dne v týdnu, topení a chlazení apod. Program sestavený v tomto prostředí lze použít pro již uvedené sběrnice. Z programovacích jazyků podle IEC 61131-3 je možné volit mezi seznamem instrukcí (Instruction List – IL), jazykem kontaktních schémat (Ladder Diagram – LD, Kontaktplan – KOP), jazykem funkčních bloků (Function Block Diagram – FBD), strukturovaným textem (Structured Text – ST), jazykem sekvenčního programování (Sequential Function Chart – SFC, Continuous Function Chart – CFC). Software běží v simulačním módu, obsahuje vizualizaci a indikaci on-line v běžícím kódu.

TopNET

Další obchodní značkou pro automatizaci budov od firmy WAGO je TopNET. Jde o využití počítačové sběrnice Ethernet pro řízení v budovách. Hardwarovým základem je široký výběru modulů I/O ze současné řady WAGO I/O SYSTEM 750 doplněný komunikačním modulem pro Ethernet. Používá se standardní strukturovaná kabeláž pro Ethernet s přenosovými rychlostmi 10 nebo 100 Mb/s. K dispozici jsou protokoly:

Obr. 7.
 • Modbus TCP/UDP,
 • Ethernet/IP,
 • HTTP,
 • BootP,
 • DHCP (Dynamic Host Control Protocol),
 • DNS (Domaine Name Server),
 • SNTP (Simple Network Transfer Protocol),
 • FTP (File Transer Protocol),
 • SNMP (Simple Network Management Protocol),
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Řídicí stanice systému obsahuje webový server, který může zobrazovat proměnné ze systému a umožňuje je i nastavovat. Samozřejmá je možnost nahrát program přes internet. Stanice obsahuje zabezpečení protokolem SSL. Jak již bylo uvedeno, existuje pro automatizaci budov velké množství funkčních bloků.

Orientace na standardní komponenty

Silnou stránkou systémů WAGO TopLON a TopNET je použití standardních vypínačů, snímačů a akčních členů. Tím se snižují náklady na instalaci prostředků technologie pro automatizaci budov a zákazník nemusí vybírat jen ze zařízení dodávaných pro konkrétní sběrnici. Sortiment je tedy mnohem širší a dostupný v běžných prodejnách. V daném uzlu je při jediném připojení ke sběrnici v chodu několik aplikací (řízení teploty, osvětlení, přístupu apod.), což znamená další snížení nákladů.

Obr. 8.

DALI

Zkratka DALI (Digitally Addressable Lighting Interface) označuje nový způsob ovládání osvětlení, který má nahradit dosavadní systém založený na analogovém řízení signálem 1 až 10 VDC. Modul DALI Master lze připojit přímo jako speciální modul do řady WAGO I/O SYSTEM 750, takže může být připojen např. ke sběrnicím LON či Ethernet. K jednomu zařízení DALI Master je možné připojit až 64 zařízení typu slave (jednotlivá světla) s přiřazenými jednotlivými funkcemi. V budoucnu bude možné pouhou změnou programu uskutečnit jakoukoliv změnu. Výrobci již nabízejí svítidla s rozhraním DALI. Náklady na celkové ovládání osvětlení budou v tomto případě nižší než při použití klasického analogového řízení.

Závěr

V článku je stručně popsán výrobní program firmy WAGO vztahující se k instalacím a automatizaci technických zařízení budov. V České republice je již s jejich využitím realizováno několik projektů (výrobní haly, nákupní centra, administrativní budovy, rodinné domy, nemocnice apod.).

Ing. Ondřej Dolejš,
WAGO Elektro, spol. s r. o.

WAGO Elektro, spol. s r. o.
Nad Lesem 21
147 00 Praha 4
tel.: 261 090 142
fax: 261 090 144
e-mail: ondrej.dolejs@wago.com
http://www.wago.com

Inzerce zpět