Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Výrobky a řešení pro vodárny a čistírny vod

číslo 4/2006

Výrobky a řešení pro vodárny a čistírny vod

Rostoucí požadavky na komplexnost a příznivou cenu vybavení jsou v oboru vodárenství a čistíren odpadních vod úzce spojeny s kritériem jejich vysoké spolehlivosti. Právě výrobky Phoenix Contact je možné nalézt jak v řídicích ústřednách a dispečincích, tak v provozním vybavení systémů – používají se v podstatě kdekoliv od senzoru až po řídicí systémy pro přenos binárních signálů, pro sériové nebo paralelních přenosy dat, pro řízení procesů a jejich vizualizaci. Dodávka od jediného výrobce zaručuje uživateli vysokou spolehlivost řešení a zároveň budoucí rozšiřitelnost.

Obr. 1.

Obr. 1. Použití komponent Phoenix Contact pro řízení ČOV

Pro záruku spolehlivé činnosti za všech okolností jsou ve vodárenství kladeny velké požadavky na všechny komponenty v obvodech měření a regulace – od čidel, snímačů, oddělovačů a převodníků, přes přepěťové ochrany a filtry pro zamezení interferencí až po řídicí systémy.

Jednotka S-Max v sobě slučuje vlastnosti programovatelného automatu i průmyslového počítače a lze ji použít pro řízení a regulaci procesů, jejich vizualizaci, dohled nad nimi a komunikaci s nadřazeným systémem. Robustní zařízení je vybaveno dvěma porty Ethernet a dále je lze vybavit rozhraními pro komunikaci prostřednictvím sběrnic Interbus, Profibus, popř. USB.

Distribuované systémy pro řízení, sběr a přenos signálů různými průmyslovými sběrnicemi – systém Inline – nabízejí možnost sběru a přenosu digitálních dat i analogových veličin. Díky stavebnicovému řešení lze z jejich komponent sestavit pasivní jednotku sběru a přenosu dat stejně jako inteligentní modul s vlastním řízením (obr. 2). Jednotky Inline mají účinnou vnitřní diagnostiku, která umožnuje trvalou kontrolu činnosti všech prvků sběrnice.

Pro transformaci a oddělení signálů, potlačení elektromagnetického rušení, napojení dalších zařízení nebo pouze galvanické oddělení signálů lze použít výrobky řady Mini Analog s konstrukční šířkou pouhých 6 mm. I zde stavebnicové řešení umožňuje pružně reagovat na požadavky uživatele.

Obr. 2.

Obr. 2. Jednotka Inline ILC 370 s rozhraním pro Ethernet

Pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu (u ČOV např. zařízení pro jímání a zpracování bahenního plynu) jsou určeny výrobky Phoenix Contact s certifikátem ATEX a s jiskrově bezpečným rozhraním. Řadové svorkovnice, zdroje nebo převodníky s integrovanou přepěťovou ochranou zaručí bezpečnou a trvalou činnost také v těchto náročných podmínkách. Zdroje napájení Phoenix Contact Quint 24 V s výkonem 120 nebo 240 W vyhovují pro použití v zóně 2. Rozhraní Process Interface integruje spolehlivé oddělení signálů z prostředí s nebezpečím výbuchu s integrovanou přepěťovou ochranou a teplotní kompenzací.

Převodníky Pt100 do hlavic teploměrů jsou nastavitelné protokolem HART. Autonomními regulátory teploty Tempcon lze regulovat teplotu až ve čtyřech regulačních smyčkách. Jednotku je možné parametrizovat prostřednictvím sériového rozhraní.

Pro přenos údajů ze vzdálených nebo pohyblivých zařízení, zejména tam, kde se jiná řešení setkávají s cenovým nebo provozním omezením, lze s výhodou použít bezdrátové spojení. Spolehlivé a komfortní řešení nabízejí jednotky Interface Wireless.

Obr. 3.

Obr. 3. Komponenty od společnosti Phoenix Contact komunikují i prostřednictvím sběrnice Profinet

Pro řízení jednotlivých procesů v čistírnách vod bývají použity samostatné PLC. S rozvojem informační techniky jsou stále častěji propojovány sítěmi průmyslového Ethernetu nebo sítí Profinet (obr. 3). Také zde nabízí Phoenix Contact úplný sortiment průmyslových síťových přepínačů, odolných proti vysoké hladině průmyslového rušení. Výrobní řada řízených přepínačů Factoryline spolu s modulárním řešením jednotky je zárukou optimálního řešení podle zadání uživatele. Snadná stavba projektu a instalace zařízení, rozšiřitelnost, účinná diagnostika a trvalost provozních parametrů jsou zaručeny také použitím softwaru Factory Manager, který sleduje zapojení, provozní stav a stav komunikace a s předstihem detekuje možné poruchy nebo výpadky. Použitím SNMP OPC serveru je zaručen spolehlivý přenos dat mezi řídicím systémem a provozním vybavením. Přepínače Factoryline jsou vyráběny v několika typových řadách tak, aby co nejlépe vyhověly požadavkům provozu. Modulární řízený přepínač Fieldline MMS navíc umožňuje téměř libovolnou kombinaci přenosového prostředí – kovové vodiče se splétanými žilami, optická polymerová vlákna, vlákna HCS, skleněná vlákna v jednovidovém nebo vícevidovém provedení.

Integrace plošně rozsáhlých systémů je umožněna multiplexery dat – může být obslouženo až 8 196 digitálních nebo 512 analogových vstupů či výstupů.

Softwarová sada PC Worx zaručuje optimální činnost včetně vzdálených řídicích jednotek. Software odpovídá požadavkům IEC 61131, poskytuje plnou nabídku konfigurace, dohledu a diagnostiky. Řídicí systémy Phoenix Contact mohou být použity také jako autonomní řídicí celky – potom použitím přístupu Resy (Remote Systems), nezávisle na způsobu dálkové komunikace, vzniká komplexní koordinovaný řídicí systém.

Společnost Phoenix Contact je výrobcem automatizace – od svorkovnice až po řídicí systém. Heslem společnosti Phoenix Contact je „Inspiring Innovations„ – inspirující inovace.

Ing. Edmund Pantůček,
Phoenix Contact