Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Výrobci společně podpoří zavedení metody FDI

Přední světoví výrobci provozních přístro­jů se pro rychlejší zavedení metody integrace provozních přístrojů známé jako FDI (Field Device Integration) dohodli na rozšíření ob­lasti působnosti dosavadní organizace EDDL Cooperation Team (ECT) a o změně jejího názvu na FDI Cooperation. Členy starono­vé organizace jsou zájmová sdružení FDT Group, Fieldbus Foundation, HART Com­munications Foundation, OPC Foundation a Profibus Nutzerorganisation a společnosti ABB, Emerson, Endress+Hauser, Honeywell, Invensys, Siemens a Yokogawa.
 
Projekt FDI byl představen na strojíren­ském veletrhu v Hannoveru v roce 2007. Tým ECT v té době přivítal možnost spolupracovat se sdružením FDT Group s cílem dosáhnout vzájemného sladění metod EDDL (Electro­nic Device Description Language) a FDT//DTM (Field Device Tool/Device Type Ma­nager). Od roku 2007 již bylo toto snažení vedeno ve směru konvergence obou technik do metody FDI. Vstup dodavatelských spo­lečností, které souhlasí, že budou ve svých systémech a produktech podporovat softwa­rové pakety FDI, znamená oficiální podpo­ru tohoto směřování a současně i přísun pro­středků potřebných k dokončení projektu za­vedení metody FDI.
 
Vedle dokončení specifikace FDI, jehož termín je stanoven na polovinu roku 2010, se nový, rozšířený tým FDI Cooperation zamě­ří na společné vývojové a ověřovací nástroje, jednotný binární formát a společný překladač pokrývající protokoly HART, Foundation Fi­eldbus a Profibus. Záměrem je vytvořit jed­notné prostředí pro integraci provozních pří­strojů používaných při řízení spojitých tech­nologických procesů. Toto prostředí nebude závislé na konkrétním hostitelském řídicím systému, přístroji ani komunikačním proto­kolu, jak požadují koneční uživatelé.
[ARCwire, 9. prosince 2009.]

(sk)