Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Výrobce plnicích linek Comac využívá Eplan Electric P8 a Eplan Fluid

Italský výrobce nápojových plnicích linek Comac Srl používá při projektování svých plnicích zařízení softwarové nástroje Eplan Electric P8 a Eplan Fluid. Zatímco Eplan Fluid podporuje a automatizuje konstruování fluidních systémů, Eplan Electric P8 je software pro navrhování elektrotechnických zařízení a řídicích systémů. Propojením obou systémů na bázi Eplan Platform získal Comac výkonný nástroj, který usnadňuje projektování a konstrukci plnicích linek, omezuje možnost vzniku chyb a výrazně zkracuje dobu vývoje. Propojený systém umožňuje automatickou přípravu veškeré potřebné výrobní a projektové dokumentace, zjednodušuje nákup komponent a výrazně pomáhá s řízením projektu.

 
Italská společnost Comac Srl vyrábí od roku 1990 automatizovaná zařízení pro plnění nápojů do lahví a sudů (obr. 1). Její nabídka zahrnuje plnicí linky pro minipivovary stejně jako pro největší výrobce nápojů. Linky jsou určeny pro balení vody, piva, ovocných džusů, sirupů, vína i destilátů a mezi zákazníky společnosti Comac lze nalézt značky jako Heineken, Coca-Cola, SABMiller nebo AB-InBev.
 
Comac pro projektování, různé úpravy a přizpůsobení plnicích linek požadavkům svých zákazníků využívá nástroje Eplan Electric P8 a Eplan Fluid, které jsou součástí platformy Eplan Platform. Jakmile je jednou do projektu vložena jakákoliv konstrukční komponenta, je možné ji opakovaně použít v jiných částech projektu, a to nejen jako grafický symbol, ale se všemi jejími technickými parametry – jak elektrickými, tak i hydraulickými či pneumatickými. To urychluje vývoj, automatizuje tvorbu dokumentace a vylučuje případné lidské chyby při nákupu součástek. Hned jak jsou elektrická, pneumatická a hydraulická schémata dokončena, jsou automaticky přenesena do systému, který využívají programátoři PLC. Integrovaný systém automaticky generuje technickou dokumentaci i podklady pro uživatelské manuály.
 
Eplan Electric P8 je software pro projektování elektrotechnických zařízení. Podporuje různé způsoby práce, od počátečního vytváření přehledových schémat strojů a zařízení přes sestavování detailních schémat zapojení až po práci s informacemi o projektu.
 
Eplan Fluid je specializovaný software pro podporu projektování fluidních soustav – od hydrauliky a pneumatiky až po obvody chlazení a mazání. Plně podporuje normy a standardy fluidního projektování včetně normy ISO 1219. V porovnání s většinou systémů založených na CAD přichází Eplan Fluid s logickými funkcemi, které zrychlují projektování fluidních soustav.
 
Oba systémy – Eplan Electric P8 i Eplan Fluid – vytvářejí dokumentaci projektu, a to i v různých jazykových verzích. Oba systémy mají navíc stejné ovládání a dokážou spolupracovat. Přenos dat z Eplan Electric P8 do Eplan Fluid či obráceně je zcela automatický a informace mohou plně sdílet konstruktéři elektrotechnické i fluidní části zařízení.
 
Luca Cattaneo, vedoucí vývojového oddělení společnosti Comac, konstatoval, že zprovoznění systému Eplan trvalo tři měsíce, kdy bylo nutné do systému zadat všechny informace o používaných komponentách: grafický symbol, rozměry, technické údaje. Od té doby systém pracuje k plné spokojenosti: „Je to velmi otevřený systém, který umožňuje s minimálními znalostmi informatiky individuální přizpůsobení a sdílení všech informací.“
 
Použití systémů Eplan Electric P8 a Eplan Fluid ve firmě Comac Srl výrazně zefektivnilo projektování i vývoj produktů. Podstatně zkrátilo dobu vývoje, minimalizovalo chyby a rovněž automatizovalo vytváření potřebné dokumentace.
Obr. 1. Plnicí linka v pivovaru společnosti Heineken v Bergamu