Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Výroba mikroelektroniky se přesouvá do Asie

Čína je na nejlepší cestě stát se v roce 2020 největším výrobcem mikroelektroni­ky na světě. K tomuto závěru došli zástupci německých vysokých škol a podniků, kte­ré jsou členy německého svazu VDE (Svaz pro elektrotechniku, elektroniku a infor­mační techniku). Tento závěr je potvrze­ním prognózy VDE, že se těžiště výroby mikroelektroniky stále více přesouvá do sil­ně subvencovaných východoasijských oblas­tí. Pro Německo i celou Evropu je však zá­sadní, aby zde zůstala výroba mikroelektro­niky zachována. Podle předsedy VDE Hanse Heinze Zimmera je nutné o místní mikroe­lektroniku bojovat, rozvíjet technologické strategie a plánovat infrastrukturu tak, aby bylo možné stavět nová výrobní a vývojová střediska. Kdyby se totiž továrny na čipy od­stěhovaly do Asie, mohla by zaniknout celá průmyslová odvětví. Vždyť mikroelektronika a vestavné systémy, které jsou téměř nevidi­telně integrovány do nejrůznějších produktů, jsou důležitými motory inovací ve všech prů­myslových oborech. Při ročních nákladech ve výši 11 mld. eur a téměř 80 000 zaměstnan­cích ve výzkumu a vývoji je německý elektrotechnický průmysl jednou z největších ino­vačních oblastí na světě. Německý export je z 50 % závislý na mikroelektronice a také na rozvíjejících se nanotechnologiích. V součas­ném ekonomicky slabším období se stává vý­znamnou poptávka po vestavných systémech, která má být v Německu v roce 2009 pod­le prognóz stabilní a má činit celkem 4 mld. eur.

(ev)