Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Výroba automobilů – perspektivní, ale náročný trh

Automobilový průmysl je pro dodavatele řídicí a automatizační techniky slibným trhem. Časté inovace a velké počty odebíraných kusů stojí dodavatelům za to, aby se přizpůsobili požadavkům tohoto odvětví. O jaké požadavky v tomto odvětví jde, na to jsme se zeptali zástupců několika dodavatelů robotů, řídicích systémů, akčních členů , pohonů a softwaru, kteří působí na českém trhu.
 
Jsou požadavky automobilového průmyslu na dodavatele automatizační a řídicí techniky něčím specifické, odlišné od jiných odvětví?
Vítězslav Lukáš (ABB):
Ano, ačkoliv to nemusí být zřejmé na první pohled. Automobilový průmysl zásadně přispěl k tomu, jak dnes vypadají průmyslové roboty. A to nejen silným tlakem na minimální doby cyklu a vysokou spolehlivost. Jasným požadavkem je i nutnost silného servisního zázemí.
 
Petr Duchoslav (Fanuc Robotics):
Pro komplexnost výrobních linek je zde zapotřebí podrobné plánování, proto spolupráce s automobilkou začíná daleko před zahájením vlastní výroby a končí dlouho po jejím spuštění. Lze také říci, že výrobci automobilů udávají nové trendy a nezřídka ovlivňují i vývoj nových robotů podle svých specifických požadavků na konkrétní úlohu. Specifické je i objednávané jednorázové množství, které se počítá na desítky až stovky.
 
Rudolf Nágl (Motoman robotec):
Automobilky jako největší odběratelé robotů skutečně určují jejich vývoj. Mnohé typy robotů jsou vyvíjeny na přání automobilek. Požadavkem je on-line záznam a archivace výrobních parametrů a průběhu výroby, dálkové řízení a servis na dálku. Roboty je třeba dodávat ve speciálním zákaznickém provedení odpovídajícím standardům jednotlivých firem. Automobilový průmysl má velké požadavky na servis. Nepřetržitá výroba vyžaduje bezporuchový provoz robotů a jejich vysokou spolehlivost. Důležitá je i údržba, prevence a co nejlepší zaškolení pracovníků údržby zákazníka.
 
Thomas Droth (Mitsubishi Electric):
Automobilový průmysl vyžaduje vysokou výkonnost a kvalitu výroby. Při změnách ve výrobě je zároveň požadována vysoká flexibilita celého systému. Automobilový průmysl musí také zohledňovat požadavky na životní prostředí a společnost. Má zodpovědnost nejen za úsporu energie, bezpečnost pracovníků, ale také za místní okolí.
 
Vladimír Schnurpfeil (Murrelektronik):
Na otázku by bylo jednoduché odpovědět jednoznačně ano, ale nemyslím si, že by se automobilový průmysl tak dalece odlišoval od jiných odvětví. Určitě je odlišný z pohledu spolehlivosti použitých zařízení ve výrobních linkách. Každý prostoj výrobní linky znamená finanční ztrátu, popřípadě nedodržení termínů dodávek komponent, které jsou ve velké míře řešeny metodou JIT (Just In Time). Řešení, které přispívá ke zvýšení spolehlivosti nebo k rychlému vyhledání poruchy, je v automobilovém průmyslu vysoce ceněno.
 
Václav Kolbaba (Siemens):
Požadavky na subdodavatele pro automobilky se v zásadě nijak neliší od zákazníků v jiných průmyslových odvětvích. Jiné je to u samotných výrobců automobilů, neboť specifické požadavky jednotlivých technologických celků, jako jsou svařovny, lakovny, montážní linky a podobná pracoviště, vyžadují individuální přístup při výběru vhodných komponent pro daný výrobní proces. Vzhledem k náročnosti výroby musí vybrané komponenty splňovat ty nejpřísnější požadavky na kvalitu, spolehlivost a servis.
 
Milan Škorpík (Festo):
Požadavky zákazníků na individuální řešení automobilů jsou v protikladu s požadavky na sériovost výroby. Často dnes z jediné linky vyjíždí několik různých typů automobilů. Proto jsou požadavky na vybavení linek stále větší. Aby se dosáhlo lepší přizpůsobivosti přípravků, rozšiřuje se použití zejména elektrických pohonů. Pro automobilový průmysl je typický velký tlak na dodací lhůty. Je nutné ihned reagovat na potřeby trhu a ihned přicházet na trh s technickými inovacemi v designu. Nezbytná je také spolupráce na řešení přímo s výrobci automobilů a jejich dodavateli.
 
Jiří Neuhäuser (SMC Industrial Automation):
Požadavky na dodavatele jsou přesně definovány v technických standardech každé automobilky. Ta si tyto standardy vytváří s ohledem na současné trendy v automatizační technice a na svou vlastní organizaci a způsob výroby. Odlišná situace je u výrobců automobilových dílů. Při řešení těchto projektů není třeba dbát na přesné technické standardy, takže lze k problému přistupovat na základě informací od vedoucího projektu anebo nabídnout řešení s ohledem na dostupnost, životnost a užitnou hodnotu komponent.
 
Radim Štefan (National Instruments):
Automobilový průmysl je charakteristický nekompromisními požadavky na kvalitu. To s sebou přináší velké požadavky na měřicí a kontrolní systém. Existují obory, kde je snaha po co nejvyšší kvalitě podobná (výroba spotřební elektroniky) nebo i vyšší (letectví, farmacie). Dodávky do automobilek charakterizují velké série výrobků (alespoň na úrovni součástek). Požadována je rychlost a přesnost měření či regulace, archivace výsledků měření apod.
 
Tomáš Svoboda (Siemens PLM Software):
Dodavatel softwarových nástrojů pro automobilový průmysl může uspět pouze tehdy, nabídne-li řešení, která umožní zefektivnit operace v rámci podniku i ve spojení s dodavateli, zákazníky a obchodními partnery a také dovolí výměnu informací v rámci celého životního cyklu výrobku. Mezi další výzvy patří sjednocení architektury vozu na úroveň globálních šablon při respektování lokálních požadavků a s tím související snadné použití již dříve navržených komponent, sestav nebo ověřených postupů.
 
Jak se vaše firma vyrovnává s požadavky, které na její dodávky klade automobilový průmysl?
Vítězslav Lukáš (ABB):
Při konstrukci robotů společnost ABB dlouhodobě úzce spolupracuje jak s finálními výrobci automobilů, tak s celým spektrem dodavatelů. Tím, jak se výroba postupně přesouvá z tradičních zemí (Německo, Velká Británie atd.), nabývá na významu i „lokalizace” robotických řešení. Na tento trend jsme již před osmi lety zareagovali plně českým operátorským prostředím všech našich robotů. V rovině servisu nelze činit kompromisy. Na noční telefonáty zákazníků musí být servisní oddělení patřičně dimenzováno a vybaveno.
 
Petr Duchoslav (Fanus Robotics):
Firma Fanuc Robotics je v neustálém kontaktu s předními výrobci automobilů i jejich dodavateli. Na požadavky automobilového průmyslu je připravena díky velkému důrazu kladenému na vývoj, kterému se věnuje více než 800 zaměstnanců, prosazujeme nové přístupy k robotizaci. Vysoká kapacita našich plně automatizovaných výrobních závodů (přes 2 500 robotů za měsíc) nám dovoluje uspokojit i objednávky velkého počtu robotů v poměrně krátké době.
 
Rudolf Nágl (Motoman robotec):
Firma Motoman vyvíjí na přání automobilek speciální typy svařovacích či montážních robotů a jejich periferií, např. pozicionérů. Roboty jsou dodávány ve speciálním provedení a s různým vybavením pro jednotlivé zákazníky. Vedle nových typů robotů bylo do provozů v ČR přestěhováno i mnoho robotů starších generací, mnohdy dvanáct i více let staré. Přitom na ně platí všechny požadavky na servis a spolehlivost jako na nová zařízení. Někde tak pracují v jedné výrobní hale roboty tří generací řídicích systémů. I s touto „pestrostí“ si poradí zkušený tým servisních techniků a propracovaná logistika náhradních dílů.
 
Thomas Droth (Mitsubishi Electric):
Požadavkům automobilového průmyslu plně vyhovuje naše nová platforma automatizace, která vyhrála ocenění Zlatý Amper 2008. Zahrnuje řízení PLC, řízení pohybu, řízení procesů a řízení PC.
 
Vladimír Schnurpfeil (Murrelektronik):
Firma Murrelektronik není přímým dodavatelem výrobních linek, ale své produkty dodává výrobcům linek a zařízení, kteří samozřejmě přenášejí požadavky koncových odběratelů na dodavatele jednotlivých komponent. Murrelektronik nabízí širokou paletu produktů, které splňují vysoké požadavky na detailní diagnostiku a spolehlivost, které jsou přímo „ušity na míru“ automobilovému průmyslu.
 
Václav Kolbaba (Siemens):
Společnost Siemens má týmy odborníků, kteří se věnují dodávkám a vývoji produktů pro automobilový průmysl a poskytují výrobcům automobilů celosvětovou podporu – od návrhu vhodných řídicích prvků pro danou technologii, přes instalaci, oživení technologie či zaškolení obsluhy až po servis. Koncepce Plně integrované automatizace společnosti Siemens dává zákazníkovi velké možnosti jak při instalaci nové technologie, tak při rekonstrukci nebo rozšiřování technologií stávajících.
 
Jiří Neuhäuser (SMC Industrial Automation):
SMC spolupracuje již mnoho let s největšími automobilkami a zejména s dodavateli technologických zařízení. Vývoj a produkce probíhají současně v několika zemích Evropy a někdy i mimo ni. Naše firma k tomu založila skupinu odborných pracovníků, kteří znají prostředí automobilového průmyslu a jsou připraveni řešit požadavky těchto firem. SMC na základě spolupráce s výrobci automobilů modifikuje současné a vyvíjí nové prvky, které splňují ty nejpřísnější technické, bezpečnostní a ekologické parametry požadované automobilkami.
 
Milan Škorpík (Festo):
Firma Festo rozšiřuje oblast elektrických pohonů, ať už se servomotory, krokovými, stejnosměrnými, ale i lineárními elektromotory. Mezi další služby patří měření kvality stlačeného vzduchu, měření úniků a následná opatření vedoucí k úsporám energií, dodávky smontovaných celků – rozváděčů, manipulátorů apod. Firma používá propracovaný logistický sytém a neustálé masivní investice do vývoje a výzkumu. Festo také aktivně spolupracuje na technických řešeních projektů pro automobilky.
 
Radim Štefan (National Instruments):
Na požadavky automobilového průmyslu reaguje National Instruments flexibilními modulárními systémy, jejichž funkce je z velké části dána softwarem (tzv. virtuální přístroje). Díky tomu je možné velmi rychle a pružně reagovat na nové požadavky, změnu specifikace nebo např. novou komunikační sběrnici v automobilu. Máme řešení pro testování elektroniky automobilu i jeho mechanických vlastností, které lze skloubit např. i s optickou kontrolou kvality. Kde to lze, snažíme se používat otevřené standardy, aby bylo možné používat i hardwarové či softwarové komponenty od jiných výrobců.
 
Tomáš Svoboda (Siemens PLM Software):
Siemens PLM Software přispívá v automobilovém průmyslu k zavádění nových konstrukčních, inženýrských a výrobních postupů. Dodáváme systém PLM pro výměnu informací v rámci dodavatelské komunity, který umožňuje snadnou spolupráci vývoje a výroby a tolik potřebnou synchronizaci procesů mezi dodavateli a výrobci. Tradičně je mezi dodavatelem a výrobci vyměňováno velké množství velmi objemných CAD dat. Proto jsme zavedli jednotící formát pro nakládání s konstrukčními daty, který umožní převést tato data do zhruba desetinové velikosti při zachování geometrických údajů všech dílů.
 
anketu vedla Eva Vaculíková
 
Vít ězslav Lukáš, ředitel prodeje divize robotiky ABB, s. r. o.
ABB je dodavatelem robotů do všech provozů výrobců automobilů, tedy svařovacích, lakovacích a manipulační robotů, robotů pro provozy tlakového lití a kování.
 
Pet r Duchoslav, Fanuc Robotics Czech s. r. o.
Fanuc Robotics dodává roboty do lisoven, lakoven, svařoven i montážních linek automobilových výrobních provozů.
 
Rudolf Nágl, Motoman robotec Czech, s. r. o.
Firma Motoman robotec dodává do automobilek roboty zejména pro svařování, a to roboty s průchozím zápěstím, pro bodové svařování atd. Pro montáž jsou dodávány specializované typy robotů a pro výrobce výfuků speciální pozicionéry vybavené lisem na stlačení dílů výfuku. V nabídce je i několik lakovacích robotů.
 
Thomas Droth, ředitel prodeje pro střední a východní Evropu Mitsubishi Electric Europe B.V. – o. s.
Firma Mitsubishi Electric dodává do automobilek programovatelné automaty, měniče frekvence, operátorské panely, roboty, servopohony a systémy řízení pohybu, nízkonapěťové spínací a jisticí prvky.
 
Vla dimír Schnurpfeil, vedoucí prodeje Murrelektronik CZ, s. r. o.
Společnost Murrelektronik dodává pro automobilový průmysl komponenty průmyslové automatizace: systémy napájení, servisní rozhraní, technika konektorů, vzdálené I/O v krytí IP67.
 
Václav Kolbaba, propagace a prodej v oblasti automobilového průmyslu Siemens, s. r. o.
Společnost Siemens dodává do automobilek řídicí systémy, panelová PC a vizualizační prvky, senzory, spínací a jisticí techniku. Dále zde uplatňuje pohonářskou techniku a přípojnicové systémy.
 
Milan Škorpík, regionální vedoucí prodeje Festo, s. r. o.
Výrobcům automobilů Festo dodává pneumatické komponenty pro robotizované svařovací linky, jako jsou úpravny vzduchu, pneumatické ventily, ventilové terminály a pneumatické válce, jednotky na úpravu chladicí vody a vzduchu pro robotizovaná pracoviště, řešení pro optimalizaci taktů svařovacích pracovišť.
 
Jiří Neuhäuser, regionální vedoucí prodeje SMC Industrial Automation CZ, s. r. o.
Společnost SMC dodává pro automobilky různá zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu, dále tlakové, vakuové snímače a průtokoměry, různé typy ventilů a sběrnicových systémů (Profibus, Profinet, AS-I), pneumatické a elektrické pohony, upínky pro svařovny a další prvky.
 
Radim Štefan, National Instruments (Czech Republic), s. r. o.
Firma National Instruments dodává výrobcům automobilů karty sběru dat pro měření analogových a digitálních signálů, rozhraní sběrnice CAN, systémy PXI pro větší testovací stroje, systémy pro měření a záznam dat v automobilech (např. jízdní zkoušky), systém pro velmi rychlé řízení, zařízení pro měření hluku a vibrací a software na vyhodnocení naměřených dat, používaný při nárazových zkouškách (crash test).
 
Tomáš Svoboda, obchodní ředitel Siemens PLM Software
Siemens PLM Software dodává do automobilek software pro modelování, simulaci a optimalizaci výrobních a logistických systémů. Software zahrnuje i nástroje pro rozvrhování linek.