Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Vyplatí se řízení stroje od jednoho dodavatele?

Každý obor podnikání – výrobu strojů nevyjímaje – vyžaduje jednání s mnoha dodavateli. Důkladné porovnání jejich (většinou nesourodých) nabídek je časově náročné. A kde má člověk vzít jistotu, že takto „poskládaný“ stroj bude fungovat efektivně, potažmo fungovat vůbec? Nebylo by lepší mít jednoho spolehlivého partnera, který vždy a včas dodá vyzkoušené zařízení za rozumnou cenu?

Výrobci strojů (OEM) jsou dnes pod velkým tlakem. Chtějí-li uspět, musí vyrábět stroje efektivně (aby mohli adekvátně vydělat), rychle (z pohledu návrhu i uvedení do provozu) a „bezstarostně“ (starosti jsou věcí dodavatele). Jestliže na trhu existuje firma, která dokáže všechny uvedené požadavky splnit, je logické a výhodné obrátit se právě na ni. Z pohledu financí i duševního zdraví se proto určitě vyplatí mít pouze jednoho spolehlivého dodavatele.

Dobrá pozice

Díky široké nabídce výrobků, početným nabízeným sestavám a zkušeným aplikačním specialistům se Schneider Electric stal pro mnohé výrobce strojů oním jediným dodavatelem. Toto postavení je výsledkem dlouhodobé strategie společnosti. Vhodným skloubením vlastního vývoje a akvizic vhodných subjektů „vyladila“ společnost svou nabídku pro řízení strojů do aktuální podoby – do koncepce MachineStruxure.

Prohlásit se za schopného a spolehlivého dodavatele však nelze bez doložení konkrétních důkazů. Tlačítka (ovladače pomocných obvodů) Harmony i stykače TeSys se již staly synonymy kvalitních, tradicí ověřených, a přesto stále inovativních výrobků. Jen málokterý odborník z řad OEM nezná řídicí systémy Modicon, měniče frekvence Altivar nebo servopohony Lexium.

Všechny uvedené výrobky spolu spolehlivě komunikují a jsou vizuálně jednotné. Sladěny v rámci koncepce MachineStruxure pomáhají vyrábět výkonnější, flexibilnější a energeticky úspornější stroje. Schneider Electric může OEM nabídnout jak stokrát prověřené architektury (TVDA – Tested and Valiadated Distributed Architectures), tak sestavy vybudované tzv. na klíč. Nespornou výhodou je, že jako výrobce i dodavatel současně umožňuje zákazníkovi vždy jednat s povolanou osobou.

Jedním ze základních prvků koncepce pro řízení strojů MachineStruxure jsou servopohony. Schneider Electric patří k hlavním výrobcům jak malých kompaktních servopohonů, tak pohonů pro řízení strojů s velkými požadavky na přesnost a rychlost (typicky balicích strojů). Zároveň tato firma stála u zrodu klíčových inovací tohoto oboru. Zmíněné přednosti budou demonstrovány na konkrétním přístroji – novém kompaktním servopohonu Lexium 32i.

Nový kompaktní servopohon Lexium 32i: jednoduchost na míru

Kompaktní servopohon Lexium 32i slučuje dva osvědčené přístroje – servoměnič Lexium 32A a synchronní motor BMH. Lexium 32i je „povedená skládačka“ (obr. 1), která dovoluje vytvořit pohon podle individuálních požadavků až do výkonu 2,2 kW (s max. momentem 7,8 Nm). Sestavení čtyř základních částí přitom netrvá déle než tři minuty. Nejprve si uživatel zvolí některý z 224 typů motorů s výkonovou částí (a velikostí příruby 70 nebo 100 mm). Na ten lehce „nacvakne“ jeden ze dvou řídicích modulů s komunikačním rozhraním (CANopen/CANmotion nebo EhterCAT). Připojí vhodný napájecí modul (1× 230 V nebo 3× 400 V) a zvolený konektorový modul. V nabídce je celkem 21 konektorových modulů vstupů/výstupů (s bezpečnostním vstupem nebo bez něj), vybavených šroubovými svorkami nebo průmyslovými konektory. K nastavení servopohonu lze poté použít osvědčený software SoMove Lite.

Kromě značné flexibility přispívá integrovaný servopohon Lexium 32i výrobcům strojů ke snížení nákladů (na návrh, instalaci, uvedení do provozu, provoz i údržbu) a zlepšení hospodaření s energiemi. Lexium 32i se montuje přímo na zařízení nebo na stroj. Odpadají tedy výdaje na montáž samostatného servoměniče do rozváděče (ve kterém tudíž zbude i více místa) a použití stíněných motorových kabelů.

Ve srovnání s klasickým servopohonem (dva samostatné přístroje – servoměnič a servomotor) spotřebuje Lexium 32i až o 30 % méně energie. Vzhledem k jeho umístění vně rozváděče mu totiž stačí pasivní chlazení těla motoru okolním vzduchem. Absence silové kabeláže zároveň zamezuje zbytečným ztrátám energie. Díky použití energeticky účinných motorů a špičkových technologií (minimalizace výkonových ztrát v měniči i motoru) dokáže Lexium 32i maximálně využít každý kilowatt.

V novém integrovaném servopohonu Lexium 32i je dobře skloubena jednoduchost servoměniče Lexium 32 s výkonem servomotoru BMH. Přínosem tohoto servopohonu je dosud nevídaná flexibilita, unikátní výkon, úspora místa v rozváděči i snížení nákladů (na samotný servopohon i energii potřebnou k jeho provozu). Představuje efektivní řešení pro řízení průmyslových strojů i procesů.

Nejlepší je vyzkoušet, a to zdarma

Schneider Electric dodává svým partnerům – výrobcům strojů – sestavy, které vznikají synergií široké nabídky osvědčených výrobků a profesionálních služeb. Nabízí jim jak pomoc při navrhování řízení stroje, tak možnost prototyp bezplatně vybavit řídicím systémem od Schneider Electric. Každý se může na vlastní oči přesvědčit, jak dalece je řízení od jednoho dodavatele výhodné.  

Ing. Oskar Lažanský, Schneider Electric

Obr. 1. Lexium 32i – skládačka, která umožňuje vytvořit pohon podle individuálních požadavků až do výkonu 2,2 kW (s max. momentem 7,8 N·m)

Obr. 2. Kompaktní servopohon Lexium 32i