Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Výměna řídicích systémů Modicon bez nesnází

V dnešní době je drtivá většina technologických procesů a strojů řízena řídicím systémem. Právě ten zajišťuje dodržování parametrů procesu pro zachování správného postupu výroby a kontakt mezi obsluhou a vlastním procesem. Výměnou morálně zastaralého řídicího systému za nový se dosáhne především lepší spolehlivosti řízení a plynulosti výroby. V mnoha případech se tím zároveň zvýší kvalita a rychlost výrobního procesu.
 

Co je to revamping?

Jako každé zařízení, i řídicí systém časem technicky a morálně zastarají a je třeba nahradit je novými. Tento proces se nazývá anglickým slovem revamping. Nahradit starší systém novým je možné dvěma způsoby. První z nich spočívá ve výměně staršího systému za nový a následném přepsání uživatelského softwaru. Mnohem komfortnější je druhý způsob – pro instalaci nového systému jsou k dispozici konverzní prvky a aplikační software se do nového systému převede. Pro to jsou vytvořeny konverzní díly, které zajišťují „přesvorkování“ technologických zařízení na nový systém bez přepojení jediného vodiče. Současně je používán konverzní software, který zkompiluje stávající aplikační software pro nový systém. Výhodou tohoto způsobu renovace je zejména rychlost přechodu na nový systém. Oba řídicí systémy stačí mechanicky zaměnit a spustit již odladěný program. Při výměně nedochází k přepojování jednoho systému na druhý, čím se zabrání chybám při této operaci. Konvertovaný program je již odladěn z mnohaletého provozu a není třeba jej znovu ladit a odstraňovat chyby vzniklé jeho přepisem.
 

Spolehlivě sloužily, ale uvolnily cestu mladším

Úspěšný revamping byl proveden například v šumperském výrobním závodě společnosti Cembrit, a. s. (obr. 1), kde byly starší řídicí systémy Modicon 984 a Compact nahrazeny novými jednotkami Modicon Quantum a Modicon Premium.
 
Celý projekt byl rozdělen do dvou etap. V první etapě byla vyměněna sestava řídicího systému Modicon 984 o 416 vstupech a výstupech (obr. 2) za Modicon Quantum na bázi Unity (obr. 3). Ve druhé etapě byly vyměněny sestavy Modicon 984 o 332 vstupech a výstupech a sestava Modicon Compact o 126 vstupech a výstupech za nový Modicon Quantum a Modicon Premium na bázi Unity. Při výměně byly úspěšně využity sady pro revamping vyvinuté v Kanadě. Aplikační program, který byl původně vytvořen v prostředí Modsoft, byl pomocí konverzního softwaru převeden do platformy Unity. Řídicí systémy mezi sebou komunikují prostřednictvím sběrnice Modbus Plus. Po dokončení celého projektu modernizace bude tato sběrnice nahrazena přímým připojením do sítě Ethernet, což ještě zlepší komunikační možnosti a sdílení dat z celé výrobní linky.
 

Další zkušenosti

Aplikační specialisté společnosti Schneider Electric mají značné zkušeností s výměnou jak řídicích systémů (například ve společnosti Logit Podbořany nebo Faurecia), ale i operátorských panelů – příkladem je projekt u firmy Omya Vápenná. Jsou vždy připraveni nabídnout konkrétní, spolehlivé a výhodné řešení pro bezproblémové řízení strojů a procesů.
 
Ing. Marek Ambrož,
 
Obr. 1. Výměna řídicích systémů – revamping – v praxi
Obr. 2. Řídicí systém Modicon 984 je připraven na odchod do důchodu
Obr. 3. Nový řídicí systém Modicon Quantum