Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Výkonný snímač čárového kódu

Přístroje řady DataMan 500 od firmy Cognex pro čtení čárového kódu snímají a analyzují až 1 000 snímků za sekundu a mohou číst veškeré kódy: čárové, maticové Data-Matrix i QR. Poradí si i s ně­kolika kódy v jednom obrazu, a to v libovolné poloze. Snímání ob­razu i jeho vyhodnocení je sloučeno na jediném čipu (VSoC). Znač­nou rychlost snímání i zaostřo­vání zajišťuje technika tekutých čoček. Pro napájení snímač vyu­žívá ethernetovou datovou linku (PoE). Díky softwaru pro čtení kódů IDMax firmy Cognex mají jednotky DataMan 500 výjimeč­nou rychlost čtení a navíc doká­žou přečíst čárové kódy poškozené, deformované, neostré, po­škrábané, zhuštěné nebo málo kontrastní, které nelze přečíst běžnými laserovými skenery. Snímač se snadno ovládá. Uživatelé vidí totéž, co přístroj, a to buď v reálném čase na monitoru, nebo později, jestliže se použije archivace obrazu. DataMan 500 neobsahuje žádné pohyblivé díly, a proto je spolehli­vější než laserový skener. Mezi jeho užitečné funkce patří automa­tické vyhledávání kódu (auto-trigger), automatické zaostřování (au­tofocus) i upozorňování na chybně provedené čtecí operace. Snímač v základní verzi má standardní objektiv připevněný tzv. C-úchytem (C-Mount), volitelně lze použít objektivy s automatizovaným ostře­ním. Je vybaven také rozhraním RS-232 a dalšími vstupy a výstupy pro integraci s dalšími systémy. Přístroj spojuje výhody čtecích za­řízení založených na zpracování obrazu s uživatelským komfortem za cenu běžných laserových skenerů.
 
Cognex, kancelář pro Českou republiku a Slovenskou republiku, e-mail: support@cognex.cz