Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Výkonný multikamerový systém Vicosys

Posledním přírůstkem do skupiny multikamerových systémů firmy Vision&Control GmbH je Vicosys 2480. Ucelená produktová řada ka­mer této firmy tedy zahrnuje senzory obrazu Camat, inteligentní ka­mery Pictor a multikamerové systémy Vicosys. Všechny tyto produk­ty mají jednotný grafický operační systém VCWIN pro snadnou tvor­bu aplikačních programů. Operační systém kamery Vicosys je Linux, jenž je zárukou značné stabi­lity provozu a odolnosti proti napadení při provozu v pro­středí LAN. Jednotka Vico­sys 2480 umožňuje připojit až osm různých kamer pro­střednictvím rozhraní FireWire (IEEE1394a) – kombi­novat lze kamery s různým rozlišením i „barevné“ a „čer­nobílé“ kamery. Tato variabilita umožňuje snímat větší celky spojová­ním obrazů jednotlivých kamer a také např. ve velkém rozlišení po­drobně kontrolovat různá místa výrobku – přesně měřit, číst matico­vé kódy Datamatrix a číst a verifikovat znaky (OCR a OCV). Jádrem multikamery Vicosys 2480 je procesor Intel Pentium M 1,4 GHz, osazený v průmyslovém PC, jež nevyžaduje aktivní ventilátor. Pa­měťový prostor tvoří 512 MB v paměti DDR-RAM a 512 MB v pa­měti Flash pro uložení aplikačního softwaru. Množství různých roz­hraní zahrnuje osm portů pro FireWire, Ethernet 1 Gb/s, RS-232 (115 kb/s), integrovaný výstup VGA s rozlišením XVGA, osm digi­tálních vstupů a osm digitálních výstupů (0,5 A), které jsou opticky oddělené. Multikamerové systémy Vicosys pracují s napájecím na­pětím 8 až 30 V DC s příkonem až 50 V·A. Rozsah pracovních tep­lot je 0 až 45 °C a krytí IP50. Dodávky, integraci a školení zajišťuje:

VisionSystems s. r. o., tel.: 466 611 455, www.visionsystems.cz, e-mail: pictor@visionsystems.cz