Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Výkonný detektor pohybu pro těžké provozy

Řada snímačů Sitrans je rozšířena o nový výkonný přístroj s typo­vým označením Sitrans WM100, určený k detekci pohybového sta­vu částí rotačních zařízení, zařízení s vratným pohybem a dopravní­ků. Ve strojních zařízeních vyhodnocuje, zda se sledovaná část po­hybuje či nepohybuje, a plní tak funkci systému včasného varování, který umožňuje eliminovat nečekaná a nákladná přerušení provozu a havárie zařízení.
 
Detektor Sitrans WM100 je namontován mimo zařízení a bezdoty­kově (tj. aniž by docházelo k opotřebení čidla snímače), přesně a spo­lehlivě detekuje pohybový stav pří­slušné části. Od sledovaného kovo­vého objektu může být vzdálen až 100 mm. Jakmile zjistí, že se sledo­vaná část zařízení nepohybuje, vyšle přes svůj kontaktní výstup do řídicí­ho systému povel k jeho zastavení. U pásových a šnekových dopravníků, vlečných řetězů, korečkových výtahů, dmychadel či čerpadel může výstražný signál o zastavení sledované části okamžitě upozornit na nesprávné fungování zařízení.
 
Robustní bezkontaktní detektor pohybu Sitrans WM100 je odolný proti prachu a jiným nečistotám i jejich úsadám a vlhkosti. Uplatnění najde zejména při těžbě a úpravě surovin – např. v dolech, lomech, ce­mentárnách apod. Díky bezkontaktnímu principu činnosti není nutné detektor Sitrans WM100 mazat ani čistit, odpadá také výměna opotře­bovaných částí. Přístroj tak zkracuje dobu prostojů a snižuje náklady na odstraňování následků poruch dopravníkových zařízení.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com