Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Výkonnější procesorové jednotky Simatic S7-1500 a nový firmware V1.5

Skupina procesorových jednotek (CPU) nové generace Simatic S7-1500 je rozšířena o dvě nové jednotky, a to CPU 1515-2 PN pro středně náročné řídicí úlohy a CPU 1518-4PN/DP pro nejnáročnější řídicí úlohy. Pro všechny CPU Simatic S7-1500 je k dispozici nový firmware V1.5.

 
Řídicí jednotka Simatic S7-1500 CPU 1515-2 PN má 3,5MB pa­měť (500 kB program, 3 MB data) a dvě rozhraní Profinet (dvě roz­dílné adresy IP), jedno ve funkci Profinet IO především pro cyk­lická data, druhé pro běžné ethernetové služby (Profinet Basis services: typicky komunikace S7 a Open IE, Modbus TCP, webové služ­by apod.). Perioda cyklu při provádění bitových operací je typicky 30 ns.
 
Řídicí jednotka Simatic S7-1500 CPU 1518-4 PN//DP má 13MB paměť a čtyři komunikační rozhraní, a to dvě určená zejména pro rychlý cyklický přenos technologických údajů protokoly Profibus-DP a Profinet IO (dvouportový přepínač) a dvě pro Profinet Basis services (tři rozdílné adresy IP). K CPU 1518-4 PN/DP lze připojit až 128 pohybových os synchronizovaných s periodou 250 μs. Doba trvání bitových operací je v řádu jednotek nanosekund.
 
Skupina Simatic S7-1500 má nyní pět CPU, z nichž každou lze doplnit až 31 moduly i dalšími periferiemi, což umožňuje obsáhnout i velmi náročné automatizační úlohy.
 

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.com, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com