Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Výkonné systémy pro nepřímé chlazení v průmyslu

číslo 12/2005

Výkonné systémy pro nepřímé chlazení v průmyslu

Zařízení pro nepřímé chlazení dodávaná firmou Rittal (obr. 1) se díky mimořádně hospodárnému způsobu zhotovení mnoha různých typů sestav uplatní především při řešení komplexních úloh v rozličných průmyslových odvětvích, a to i v nejnepříznivějších provozních podmínkách. Vysoká provozní spolehlivost instalované elektroniky a rozsáhlý výrobní program s chladicími výkony od 0,96 do 172 kW je předurčují k použití zejména jako součásti zvláštních řešení realizovaných podle individuálních nebo odvětvových specifikací.

Obr. 1. Obr. 2.

Obr. 1. Zařízení pro nepřímé chlazení ve stojanové skříni, chladicí výkon 2,1 až 7,7 kW
Obr. 2. Nepřímo chlazené vřeteno obráběcího stroje

Chladicí jednotky s příslušenstvím lze využít např. při chlazení částí obráběcích a tvářecích strojů a svařovacích automatů (chlazení motorů, vřeten, lisovacích forem, plášťů svařovacích hlavic apod. – obr. 2), obráběcího nástroje či obráběného materiálu a rovněž i k chlazení rozváděčových skříní, většinou umístěných přímo u stroje a zajišťujících rozvod proudu k daným strojům a jejich ovládání (obr. 3).

Princip nepřímého chlazení spočívá v cirkulaci chladicího média v uzavřeném chladicím okruhu s přenosem tepelného ztrátového výkonu ze zdroje tepla do média. Ohřáté médium je následně při použití čerpadla, integrovaného v jednotce, dopraveno do výměníku zařízení pro nepřímé chlazení, kde je ochlazeno.

Obr. 3.

Obr. 3. Schéma sdruženého nepřímého chlazení sady rozváděčových skříní

Regulace použitá v jednotkách Rittal umožňuje dosáhnout velmi stabilní teploty média a zároveň tuto teplotu plynule měnit např. v závislosti na změně okolní teploty či změně aktuální teploty chlazeného objektu.

Médium nemusí být ochlazováno pouze v deskovém výměníku. Zvláště je-li médiem řezná emulze, olej apod., je třeba mít k dispozici systém, který bude schopen bezproblémově pracovat i s částečně znečištěným médiem bez obav ze zanášení výměníku nebo celého chladicího systému. Firma Rittal proto v tomto roce uvádí na trh doposud opomíjený systém ponorného chlazení. Ponorná chladicí zařízení využívají jednoduchý princip přenosu tepla přes výparník, umístěný ve velké sběrné nádrži, kterou lze velmi snadno udržovat. Výparník je tvořen spirálovitě uspořádanými trubkami s velkým počtem smyček, okolo kterých proudí chlazené médium a předává tak teplo, které přijalo ve výrobním zařízení. Uprostřed výparníkových trubek je umístěno míchadlo vířící médium. Princip víření média urychluje a zefektivňuje proces přenosu tepla. V systémech s ponorným chlazením má firma Rittal opět na výběr různé chladicí výkony, a to od 2,4 do 77,9 kW (obr. 4).

Obr. 4.

Obr. 4. Ponorné chladicí zařízení pro nepřímé chlazení vody, oleje a emulzí, chladicí výkon 2,4 až 77,9 kW

Výhodou obou typů jednotek pro nepřímé chlazení od firmy Rittal, deskových i ponorných, je jejich stavebnicová konstrukce, která již při výrobě jednotky počítá s možností jejích dodatečných úprav nad rámec standardního provedení (v rámci volitelného vybavení). Volit lze např. výkon čerpadla, automaticky či manuálně řízený obtok, speciální úpravu pro použití ve venkovním prostředí, barvu opláštění, speciální napájecí napětí, kontrolu stavu zanesení filtračních vložek, indikátor poruch s jednotlivými hlášeními atd.

Nejvyšší kvalita použitých dílů a široká síť servisních organizací působících po celém světě už jen podtrhují celosvětovou použitelnost všech typů uvedených jednotek.

Jednotky pro nepřímé chlazení od firmy Rittal jsou nejen spolehlivým a výkonným pomocníkem v oblasti chlazení, ale i zárukou bezproblémového chodu všech jimi podporovaných zařízení.

Jiří Nepraš,
Lukáš Rychetský,
Rittal Czech, s. r. o.

Rittal Czech, s. r. o.
Ke Zdibsku 182
250 66 Zdiby u Prahy
tel.: 234 099 000
fax: 234 099 099
e-mail: info@rittal.cz
http://www.rittal.cz