Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Výkonné svorky pro desky s plošnými spoji

číslo 10/2006

Výkonné svorky pro desky s plošnými spoji

Společnost Weidmüller, zavedená na trhu se svorkami již dlouhé roky, nyní nabízí modelovou řadu svorek PS 3,5; PM 5,0x; LS 5,08; LM 5,0x; LL 9,52 a LMZF 5,00/5,08, určených k montáži na desky s plošnými spoji (PCB), ve verzích vyrobených z izolačního materiálu Wemid. Tyto nové svorky se vyznačují vyšším stupněm bezpečnosti a spolehlivou funkcí při větším přenášeném výkonu i při zvýšených teplotách okolního prostředí. Jejich trvalá provozní teplota je nyní 120 °C. Svorky se vyrábějí s roztečemi kolíků 3,5; 5; 5,08 nebo 9,52 mm. Vodiče se do svorek připojují pod šrouby, pružiny nebo technikou push-in. K dispozici jsou svorky s běžnými počty pólů ve čtyřech barvách. Článek podrobněji informuje o vlastnostech nových svorek.

Proč svorky z materiálu Wemid?

Elektronická zařízení jsou stále menší a složitější. Tento trend vede k extrémně velké hustotě součástek umístěných na deskách plošných spojů a k odpovídajícímu nárůstu teploty, při které musí součásti pracovat. Není nutné zdůrazňovat, že používaná zařízení musí pracovat spolehlivě i při velmi vysokých teplotách okolního prostředí. Řešit problém s teplotou je třeba již v rané fázi návrhu příslušného zařízení a jeho elektronické části, a to mj. výběrem dostatečně kvalitních materiálů i celých součástek. Velkým přínosem jsou v této oblasti svorky pro desky plošných spojů zhotovené z izolačního materiálu Wemid. Tento materiál se vyznačuje velkou tepelnou odolností a splňuje s rezervou i další požadavky kladené zejména z hlediska bezpečnosti součástí, které při uvážení „odpovědnosti za výrobek„ nabývá zcela nový význam.

Obr. 1.

Obr. 1. Svorky pro desky plošných spojů zhotovené z materiálu Wemid nabízejí větší výkon i bezpečnost při vyšších teplotách okolního prostředí

Materiál Wemid je speciální termoplast bez obsahu halogenů a fosforu vyvinutý na zakázku pro společnost Weidmüller. Tento plast si zachovává své mechanické i jiné vlastnosti i při provozní teplotě do 120 °C (běžný polyamid PA 66 odolává pouze do teploty 100 °C – obr. 1). Jde o materiál vyznačující se také větší požární odolností – jeho třída hořlavosti je V0, zatímco PA 66 se nachází ve třídě V2 (podle standardu UL 94).

Výrobky se zvýšenou provozní teplotou mají pro uživatele následující výhody:

  • na jednu stranu může zákazník využít svorku z materiálu Wemid beze změny jejího zatěžujícího proudu, ale při vyšší okolní teplotě (+20 K, obr. 2),
  • na druhou stranu nabízí svorka z materiálu Wemid o stejných rozměrech větší výkon i bezpečnost.
Obr. 2.

Obr. 2. Zatěžovací křivka dvoupólové svorky typu PM 5,00/5,08/H07V-K2,5/2-pole: teplota okolního prostředí může být při tomtéž proudovém zatížení větší o 20 K

Protože uživatel může při zachování teploty okolního prostředí použít svorky z materiálu Wemid k přenosu většího proudu, lze v praxi v zařízení použít menší a ekonomicky výhodnější desku plošných spojů. Touto cestou lze tedy realizovat kompaktnější elektronické moduly a kompaktnější zařízení. Nové svorky zhotovené z materiálu Wemid současně vyhovují požadavkům směrnice RoHS o snižování obsahu nebezpečných látek ve výrobcích. Materiál Wemid také odpovídá podmínkám platným pro použití na železnici podle specifikací NF F 16-101.

Vlastnosti a použití nových svorek

Bez ohledu na to, kterou řadu svorek z materiálu Wemid chce uživatel v zařízení či na příslušné jednotlivé desce použít, vždy má při návrhu dostatečnou míru volnosti. Ta je podporována standardními barvami (oranžová, šedá, zelená a černá) a také konvenčními počty pólů. Zařízení může být označeno až na místě instalace při použití standardních popisovacích prostředků od firmy Weidmüller, nebo může být již označeno z výrobního závodu. Modelové řady těchto svorek se šroubovým připojením jsou ve standardním provedení opatřeny šroubem s tzv. hlavou plus/mínus, spolehlivě přenášející potřebný moment. Uživatel může k dotažení šroubových svorek s tímto šroubem použít jak konvenční ploché šroubováky, tak i křížové šroubováky, např. typu Pozidrive Z. Při použití elektrických šroubováků usnadňují šrouby s hlavou „plus/mínus„ vystředění nástroje (obr. 3).

Obr. 3.

Obr. 3. Nové svorky pro desky plošných spojů jsou dodávány ve čtyřech barvách (detail: univerzální hlava šroubu typu „plus/mínus“ usnadňuje instalaci vodičů)

Hlavní vlastnosti základních typů nových svorek z materiálu Wemid určených pro desky s plošnými spoji jsou shrnuty v tab. 1. Určité specifické vlastnosti některých typů svorek, které tab. 1 nepostihuje, jsou následující:

  • LS 5,08 jsou svorky využívající (stejně jako ostatní svorky řady L…) šroubové připojení, které je samosvorné, velmi odolné proti vibracím, s velkou přítlačnou sílou a má trvale malý přechodový odpor,

  • LM 5,0x je početná řada svorek dodávaných ve verzi nejen s jednou, ale také se dvěma nebo třemi řadami nad sebou (celkem až 72 pólů),

  • PS 3,5 a PM 5,0x jsou dva extrémně kompaktní modely s velmi malou hmotností,

  • LMZF 5,0x je opět početná řada svorek využívajících k připojení vodičů metodu svorky s tažnou pružinou, tzv. push-in, která je synonymem pro rychlé a velmi spolehlivé připojení kabelů nevyžadující údržbu; uživatel si může vybrat mezi verzemi s páčkou pro otevření svorky a bez páčky (s otevíráním svorky nástrojem); odklon vodiče od vertikály o 135° zajišťuje pohodlný přístup do svorky kdekoliv na desce s plošným spojem.

Tab. 1. Charakteristiky svorek pro desky s plošnými spoji z materiálu Wemid

Typové označení

Počet
pólů

Rozteč
kolíků
(mm)

Odklon vodičů
(°)

Připojení vodičů

Jmenovité zatížení

Průřez vodičů

IEC

UL1)

IEC (mm2)

UL1) (AWG)

LS 5,08

2 až 12

5,08

90

šroubové
svorky

630 V/17,5 A
630 V/17,5 A

300 V/17,5 A

0,08 až 1,5

28 až 14

LM 5,0x

2 až 24

5,00
a 5,08

90, 180,
135

300 V/15 A

0,2 až 2,5

LL 9,52

2 až 3

9,52

90

1 000 V/32 A

300 V/30 A

0,18 až 6

28 až 10

PS 3,5

2 až 12

3,5

pružinové
svorky

320 V/17,5 A

300 V/10 A

0,08 až 1,5

28 až 16

PM 5,0x

5,00
a 5,08

600 V/24 A

300 V/15 A

0,13 až 2,5

26 až 14

LMZF 5,0x

135

push-in

630 V/24 A


1) UL 1059 – E60693

Další související sortiment

Spolu s novými svorkami pro desky s plošnými spoji vyrobenými s použitím materiálu Wemid nabízí společnost Weidmüller široké portfolio produktů připojovací techniky vyznačujících se neobyčejnou provozní pružností, a tím širokou použitelností v elektrotechnice a automatizační technice. Podrobnější informace lze nalézt na http://www.weidmueller.cz

(Weidmüller, s. r. o.)