Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Výkonné snímače a detektory polohy a síly

číslo 3/2003

Výkonné snímače a detektory polohy a síly

Firma Infrasensor je tradičním dodavatelem dále uvedených průmyslových snímačů.

Optoelektronické snímače Telco

Dánská firma Telco dodává infračervené světelné závory s integrovaným i externím zesilovačem s dosahem až 20 m, popř. 70 m (obr. 1), difuzní snímače s malou optickou hysterezí a dosahem do 50 cm, světelné zábrany pro výtahy, světlovodné kabely odolné velkým teplotám a pro detekci malých předmětů. Všechny snímače mají malé rozměry, krytí IP67 a malou citlivost na ozáření sluncem. Pracují i v dešti, sněhu nebo mlze při teplotách od –25 do +80 °C.

Obr. 1.

Systém je stavebnicový. Jestliže se vysílač a přijímač umístí proti sobě, fungují jako závora. Při umístění vedle sebe fungují jako difuzní snímač s dosahem do 5 m. Díky velkému výkonu lze snímače použít k signalizaci mezních stavů v násypkách. S dosahem 2 až 3 m spolehlivě pracují v zásobnících prašných materiálů, jako jsou piliny, mouka, kakao apod.

Horní mez pracovní teploty lze výrazně zvýšit použitím světlovodných kabelů. Vysílače a přijímače se umístí do prostředí s běžnou teplotou (do 70 až 80 °C) a na ně se našroubují světlovodné kabely vzdorující teplotě až 500 °C.

Indukční a optické snímače polohy

Nabídka švýcarské firmy Contrinex zahrnuje standardní indukční snímače přiblížení včetně miniaturních (již od průměru 3 mm s dosahem 1 mm), dvouvodičových se střídavým i stejnosměrným napájením a snímačů pro práci v prostředí s přetlakem. Dále obsahuje také optické snímače, a to světelné závory, difuzní snímače standardní a s potlačeným pozadím a závory s odrazkou.

Novinkou je celokovové provedení indukčních snímačů krytých korozivzdornou ocelí i ze snímací strany, s vynikající mechanickou odolností a krytím IP68. Tyto snímače mají velký dosah (M12 až 10 mm, M18 až 20 mm a M30 až 40 mm), stejný pro všechny kovy. Špatně detekují pouze korozivzdorný materiál, což lze využít např. k detekci kovových dílů skrytých za korozivzdorným plechem.

Systém pro kontrolu plechů

Německá firma Roland nabízí systém pro přesnou indikaci nastavené odchylky tloušťky plechů z železných i neželezných kovů a indikaci svarů plechů i trubek.

Obr. 2.

Zajímavým výrobkem je systém pro indikaci přítomnosti dvou plechů, železných i neželezných. Slouží k ochraně matrice lisů při automatizovaném lisování. Snímat lze z jedné strany, kde je čidlo v kontaktu s materiálem, nebo bezdotykově při umístění snímačů proti sobě.

Systém pro měření síly

Kompletní systém pro měření tahové i tlakové síly německé firmy Haehne je určen k měření sil působících na válce v papírnách, válcovnách apod. Menší síly se měří přímo v uložení ložiska, větší síly mezi uložením válce a konstrukcí tratě. Signál se upravuje v dodávaných zesilovačích.

Se všemi snímači a detektory popsanými v tomto článku a dalšími výrobky ze sortimentu firmy Infrasensor se mohou zájemci seznámit na veletrhu Amper, ve stánku B23, v hale 4.

(ps)

Infrasensor s. r. o.
Vřesová 571
252 42 Jesenice u Prahy
tel./fax: 241 940 989
e-mail: senzory@infrasensor.cz
http://www.infrasensor.cz

Inzerce zpět