Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Výkonné senzory a převodníky tlaku Keller

Společnost Keller AG für Druckmesstechnik je přední evropský výrobce tlakoměrné techniky využívající piezoelektrický princip. Článek stručně upozorňuje na vybrané novinky v její nabídce.

Jiskrově bezpečné převodníky tlaku s dokonalou teplotní kompenzací

Piezorezistivní převodníky tlaku řady 23 (S)Y Ei/25 Y Ei/26 Y Ei (obr. 1) jsou schváleny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ve skupině II (plyny a prach). Písmeno „Y“ označuje novou řadu převodníků s mimořádně malou teplotní chybou dosahovanou při použití doplňkových obvodů obsahujících čidlo teploty, které rozdělí teplotní rozsah převodníku až na 120 úseků po 1,5 K. Pro každý takový úsek jsou vypočítány a v převodníku v podobě jeho matematického modelu uloženy jedinečné korekce, které se při měření přidají k analogovému měřicímu signálu v závislosti na teplotě převodníku. Výsledek je v podstatě tentýž, jako by byl převodník při každé jednotlivé teplotě kalibrován. Přesnost výstupního signálu tak závisí především na linearitě převodníku.

Převodníky uvedené řady jsou dodávány ve verzi pro měření absolutního a barometrického tlaku, přetlaku a podtlaku v rozmezí hodnot od 0,02 do 100 MPa s přesností ±0,25 % rozsahu a výstupy 4 až 20 mA a 0 až 5/10 V.

Převodníky hydrostatického tlaku s membránou z kynaru

K dlouhodobému použití při manipulaci se splašky vyvinula firma Keller převodník hydrostatického tlaku 36 XKY s poměrně velkou membránou při malých celkových rozměrech (obr. 2). Monolitická membrána je vyrobena z materiálu Kynar® (PVDF), kombinujícího nepatrnou přilnavost teflonu s vynikající houževnatostí a odolností proti otěru, což zjednodušuje instalaci a eliminuje potřebu objemných a drahých ochranných klecí.

Převodníky 36XKY nabízejí díky osvědčené piezorezistivní senzorové technice v kombinaci se zpracováním signálu mikroprocesorem vynikají přesnost a spolehlivost v širokém rozsahu provozních teplot. Jsou mimořádně vhodné k řízení čerpadel při požadavcích jak na dvouvodičové (řídicí smyčka 4 až 20 mA), tak i třívodičové (výstup 0 až 10 V) zapojení převodníku. Uživatel může prostřednictvím vestavěného rozhraní RS-485 přestavovat měřicí rozsah i jinak převodník široce konfigurovat. Převodník má také zdokonalenou ochranu proti přepětím způsobeným bleskem. 

Stabilnější senzory a převodníky tlaku z titanu

K použití ve zvlášť chemicky agresivních prostředí dodává firma Keller již delší dobu převodníky tlaku z titanu, kovu mimořádně odolného proti korozi (obr. 3). Velké překvapení nastalo při vývoji titanového senzoru tlaku o průměru 0,9 mm. Senzor zhotovený z oceli totiž může být vystaven teplotě nejvýše 60 °C. Při vyšších teplotách zdeformuje roztahování oleje způsobené teplotou ocelovou membránu natolik, že se již nedokáže vrátit do původní polohy. Naproti tomu titanová membrána nevykazuje vůbec žádnou trvalou deformaci až do 120 °C. Tento jev ovlivňuje také teplotní stabilitu, která je oproti senzorům s ocelovou membránou daleko lepší. Příčinou je vyšší mez pruž­nosti titanu.

 (Keller AG, kancelář ČR/SR)

Obr. 1. Jiskrově bezpečný převodník tlaku s velmi malou teplotní chybou 23 (S)Y Ei

Obr. 2. Převodníky hydrostatického tlaku 36 XKY vynikají odolností i dalšími provozními vlastnostmi

Obr. 3. Titan přináší do konstrukce senzorů tlaku nejen větší chemickou odolnost, ale i teplotní stabilitu