Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Výkonná navíjecí technika pro tisk na ultratenkou plastovou fólii

Významným přínosem pro výrobce v mnoha odvětvích je přesné a robustní řízení navíjecích procesů, které lze snadno realizovat při využití nové softwarové knihovny od společnosti B&R. Programy obsažené v knihovně umožňují řídit tah v navíjeném materiálu jak v otevřeném regulačním obvodu s použitím zadaných hodnot krouticího momentu, tak i v uzavřeném regulačním obvodu se zpětnou vazbou realizovanou s použitím naměřené hodnoty tahového napětí nebo tanečníku.

Přínosy nové metody jsou velmi významné a přesvědčivé. Díky současnému automatickému nastavování požadované hodnoty rychlosti pohonu a dopřednému řízení rychlosti a zrychlení materiálu lze totiž spolehlivě udržet stálé napětí v materiálu i ve fázích zrychlování a zpomalování jeho pohybu. Tato schopnost v kombinaci s přesným výpočtem okamžitého průměru navíjené role umožňuje řídit proces navíjení s nebývalou přesností a robustností. Například požadované vysoké kvality tisku na ultratenké pružné fólie lze bez použití takovéto pokročilé techniky, která současně zvyšuje výkonnost příslušných strojů, dosáhnout jen velmi obtížně.

Nová technika je s výhodou použitelná nejen v tiskových strojích, ale i všude, kde se v průmyslu vyskytují navíjecí procesy, např. při navíjení a dělení drátů, plechů, textilií atd.

B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com