Výkonná navíjecí technika pro tisk na ultratenkou plastovou fólii

Významným přínosem pro výrobce v mnoha odvětvích je přesné a robustní řízení navíjecích procesů, které lze snadno realizovat při využití nové softwarové knihovny od společnosti B&R. Programy obsažené v knihovně umožňují řídit tah v navíjeném materiálu jak v otevřeném regulačním obvodu s použitím zadaných hodnot krouticího momentu, tak i v uzavřeném regulačním obvodu se zpětnou vazbou realizovanou s použitím naměřené hodnoty tahového napětí nebo tanečníku.

Přínosy nové metody jsou velmi významné a přesvědčivé. Díky současnému automatickému nastavování požadované hodnoty rychlosti pohonu a dopřednému řízení rychlosti a zrychlení materiálu lze totiž spolehlivě udržet stálé napětí v materiálu i ve fázích zrychlování a zpomalování jeho pohybu. Tato schopnost v kombinaci s přesným výpočtem okamžitého průměru navíjené role umožňuje řídit proces navíjení s nebývalou přesností a robustností. Například požadované vysoké kvality tisku na ultratenké pružné fólie lze bez použití takovéto pokročilé techniky, která současně zvyšuje výkonnost příslušných strojů, dosáhnout jen velmi obtížně.

Nová technika je s výhodou použitelná nejen v tiskových strojích, ale i všude, kde se v průmyslu vyskytují navíjecí procesy, např. při navíjení a dělení drátů, plechů, textilií atd.

B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com