Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Výhody integrovaného přístupu k řízení techniky budov

Cílem vlastníků budov je minimalizovat investiční i provozní náklady a dosahovat co nejvyšších zisků. U tzv. inteligentních budov, které využívají ucelené integrované systémy, se všeobecně předpokládá, že investiční náklady budou vyšší než v případě použití samostatných systémů pro řízení technických zařízení budov. V dnešní době to již neplatí a ucelené integrované řešení vyjde mnohdy cenově stejně, nebo dokonce levněji než samostatné systémy. Hlavní přínosy, které poskytuje integrovaný systém řízení inteligentních budov, jsou tyto:
  • úspora energií a provozních nákladů,
  • vizualizace a přehled o všech systémech z jednoho místa,
  • vyšší stupeň zabezpečení např. vyloučením reakcí na plané poplachy,
  • okamžitá kontrola spotřeby energií, záznam historie a analýza špiček,
  • komfortnější pracovní prostředí,
  • spolehlivost napájení a kontinuita provozu,
  • zajištění komunikace.
K tomu, aby spolu systémy v integrovaném řešení mohly jednoduše komunikovat, je třeba, aby používaly otevřené komunikační standardy. V praxi se nejvíce osvědčily standardy LonWorks, BACnet, Modbus či stále častěji používaný Ethernet. Základním krokem je tedy zajištění komunikace; mnohdy je však u integrovaných systémů ještě důležitější zajistit, aby tato komunikace byla smysluplná. Nemá cenu předávat tisíce informací o stavech a vlastnostech veškerých prvků ve všech systémech, ale je nutné vybrat ty relevantní a zobrazovat a zpracovávat ty důležité.
 

Příklady smysluplné integrace

 
Integrovaný systém řízení technických zařízení v budovách může obsahovat přístupový systém, zabezpečovací systém, systémy měření a regulace (MaR), kamerový systém CCTV, systém řídící osvětlení a měření energií, řídicí systém měničů frekvence apod. Integrovaný systém dovoluje přistupovat ke všem systémům v budově prostřednictvím jediného koherentního a přizpůsobitelného uživatelského rozhraní. Tím se snižují náklady na školení, výhodou je také standardizace alarmů a ukládání dat.
 
Integrované řídicí systémy rovněž mohou ušetřit náklady sdílením datových sítí a dále tím, že využívají méně počítačů a serverů a jednotlivá zařízení mají všestrannější využití. Například pasivní infračervený detektor, který běžně používá zabezpečovací systém, může být využit i jako spouštěč pro nahrávání kamer systému CCTV, může spustit systém měření a regulace a nebo vypnout osvětlení, jestliže nedetekuje obsazenost sledovaných prostor. Také přístupový systém při vstupu do budovy může dát signál systému řízení osvětlení a systému MaR k přepnutí z úsporné úrovně provozu na standardní.
 

Kontrola a řízení spotřeby elektrické energie

 
Do integrovaného systému řízení patří také systémy pro kontrolu a řízení spotřeby energie v budovách. Vedle snížení nákladů spojených se spotřebou jsou tyto systémy schopny odstranit i skryté problémy s výkonem, které mohou způsobit výpadky ve výrobě. Mezi další úlohy patří optimalizace využívání existující infrastruktury, která vede k pozdržení nutných investičních výdajů, i zajištění přesnějšího přehledu o obchodování s energiemi.
Petr Motýl, Schneider Electric
 
Obr. 1. Architektura komunikace v integrovaném systému řízení budov