Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Vyhodnocovací vážicí jednotka UWT 600

číslo 3/2005

Vyhodnocovací vážicí jednotka UWT 600

UWT 600 (viz obr.) je vyhodnocovací jednotka vyšší třídy pro průmyslové vážení a měření síly s využitím tenzometrických snímačů. V kombinaci se součtovou krabicí I BOX 2000 dovoluje vyhodnocovat jak celkovou hmotnost, tak i zatížení jednotlivých snímačů, popř. zobrazovat hodnotu v mV/V z každého snímače. Důležitou vlastností této kombinace je možnost bezeztrátového propojení I BOX 2000 Obr. 1. s vyhodnocovací jednotkou UWT 600 až na vzdálenost 1 000 m; to s analogovým signálem není možné. Signály ze snímačů, přivedené na vstup I BOX 2000, se převádějí do číslicového tvaru s rozlišením 24 bitů. Řetězec dat se potom k UWT 600 odesílá komunikační linkou (RS-232 nebo RS-485). Měřené hodnoty mohou být zobrazovány na UWT 600 ve čtyřech polích displeje. Používání I BOX 2000 namísto tradičního analogového přenosu signálu má mnohé výhody:

  • digitální komunikace UWT 600 s I BOX 2000 není zatížena ztrátou ve vedení,

  • je možné nezávislé zobrazení hodnoty z každého snímače síly nebo hmotnosti (do čtyř snímačů),

  • všechny snímače jsou kontrolovány a obsluha je okamžitě upozorněna na nadměrné zatížení, vznik poruchy nebo nesouměrné rozdělení nákladu,

  • při selhání nebo poruše jednoho snímače lze jeho signál nahradit emulovaným signálem a vážicí systém může fungovat (se zvýšenou nejistotou měření) do doby, než je možné přistoupit k opravě (jen při souměrném zatížení),

  • je možné digitálně vykompenzovat rozdíly v citlivosti jednotlivých snímačů.

UTILCELL, s. r. o., http://www.utilcell.com, e-mail: info@utilcell.com,
tel. a fax: 546 427 059, 546 427 212