Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Vyhodnocovací jednotka měřidla protečeného množství plynu

Zavedením směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích (MID) do NV č. 464/2005 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na měřidla, se změnily skupiny stanovených měřidel, která podléhají jinému procesu schvalování. Nařízení se týká i přepočítávače plynů INMAT 51. Legislativa umožňuje dále používat, ověřovat a pro fakturaci využívat již provozované přepočítávače, ale nedovoluje bez schválení uvádět nové na trh. V ČMI bylo proto zařízení schváleno jako vyhodnocovací jednotka měřidla protečeného množství plynu INMAT 51. Z toho je zřejmé, že i když je zachována původní funkce přepočítávače a podstatně rozšířeny možnosti výpočtu kompresibility, je nyní název měřidla vyhodnocovací jednotka, a nikoliv přepočítávač.
 
Vyhodnocovací jednotka nabízí dosud nebývalé možnosti při skladbě měřicích okruhů plynu, ale také významně zvýšenou přesnost měření průtoku plynu, a to až 0,1 % z měřené hodnoty, a nikoliv z měřicího rozsahu. Další výhodou přístroje je schopnost měřit nejen technické plyny, ale i jejich směsi. Vyhodnocovací jednotka se zvýšenou přesností, vysokou užitnou hodnotou a flexibilitou se i nadále uchází o přední místo na trhu. Při sestavování měřicího okruhu plynu je možné použít jakýkoliv schválený průtokoměr (bez impulzního výstupu), snímač absolutního tlaku a snímač teploty, které svými technickými vlastnostmi odpovídají legislativě a typu měřeného média. Uživatelé tedy při případné poruše některého přístroje v okruhu mohou snadno přístroj zaslat do opravy nebo k ověření a dosavadní nahradit jiným vhodným přístrojem. Nemusí tedy zasílat celý měřicí okruh, jak je tomu u jiných výrobků.
 
ZPA Nová Paka, a. s., tel.: 493 761 234, fax: 493 721 194, e-mail: obchod@zpanp.cz, http://www.zpanp.cz