Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Vyhlídky veletrhu Amper

Vyhlídky veletrhu Amper

Již patnáctým rokem pořádá společnost Terinvest veletrh Amper. Od prvních ročníků v Paláci kultury a na Strahově urazil velký kus cesty nejen veletrh, ale i jeho pořadatel. Amper je dnes již tradiční mezinárodní přehlídkou elektrotechniky, elektroniky, ale stále více také řídicí a měřicí techniky. Ředitelka projektu společnosti Terinvest Kateřina Buchtová v rozhovoru objasňuje, co přispělo k růstu veletrhu a vyjadřuje se rovněž k některým názorům vystavovatelů uvedeným v předchozím příspěvku Odborné veletrhy v proměnách času.

Jaký máte recept na to, jak vybudovat významný elektrotechnický veletrh s mezinárodní prestiží?
Pro rozvoj veletrhu Amper bylo zásadní, že se před pěti lety přesunul z Výstaviště Praha-Holešovice do Pražského veletržního areálu Letňany (PVA). Veletrh se tím zbavil omezení výstavní plochy, zlepšila se jeho infrastruktura a doprava na veletrh, hlavně autem. V Letňanech tedy zaznamenal Amper rychlý vzestup – k němu přispěl i značný rozvoj elektroniky a elektrotechniky u nás a vstup ČR do EU. Svou úlohu měl jistě i sehraný tým pracovníků společnosti Terinvest. Ten byl posílen o manažerku, která se stará výhradně o zahraniční účastníky veletrhu, spolupracuje se zahraničními agenturami a asociacemi, organizací Czech Trade apod. Počet zahraničních vystavovatelů tedy každoročně roste a letos přijedou z 26 zemí celého světa.

Obr. 1.

Obr. 1. Ředitelka projektu ze společnosti Terinvest Kateřina Buchtová při rozhovoru s šéfredaktorem časopisu Automa Petrem Bartošíkem

Vážnou konkurenci pro odborné veletrhy představuje internet, kde mohou společnosti prezentovat svou nabídku mnohem levněji než na veletrzích. Zaznamenali jste pokles zájmu o vystavování s masovým rozšířením internetu?
Pouze v roce 2002 převládlo nadšení pro internet a my jsme v tom roce zaznamenali stagnaci v počtu vystavovatelů. Ale od roku 2003 začal zájem o vystavování na veletrhu Amper opět růst tak, jako roste nepřetržitě celou dobu pořádání veletrhu.

Co můžeme očekávat od letošního ročníku? Kolik je přihlášeno vystavovatelů a jak velká výstavní plocha bude obsazena?
V loňském roce jsme se dostali přes hranici 800 vystavovatelů a letos počítáme s 840 vystavovateli. Naší letošní chloubou je, že čistá výstavní plocha přesáhne 20 tisíc metrů čtverečních.

Jak bude letos na veletrhu zastoupen obor automatizace a řídicí techniky?
Tento obor letos zaznamenal opravdu velký nárůst počtu vystavovatelů. V nové mobilní hale 8 bude na hrubé výstavní ploše 3 200 m2 vystavovat sto firem z oboru automatizační, řídicí a regulační techniky. K tomuto navýšení přispěla jistě i struktura veletrhu Amper přizpůsobená jejich nabídce. Stánky se v tomto oboru všeobecně zvětšují. Například firmy jako Turck nebo B&R automatizace rozšiřují své stánky z dřívějších 20 až 30 m2 na plochu okolo 100 m2. Jejich prezentace se podstatně změnila, přistupují nyní k veletrhu úplně jinak než před pěti lety.

Ve světě bývá zvykem, že se o veletržní akce aktivně zajímá také radnice města, kde se veletrh koná, protože návštěvníci veletrhu přinášejí zisky místním hoteliérům, restauracím, taxikářům a dalším podnikatelům. Jaké jsou v tomto směru Vaše zkušenosti s Magistrátem hlavního města Prahy a Městským úřadem Letňany?
Naší situaci by velmi prospělo, kdyby se magistrát a letňanská radnice začaly zajímat o aktivity, které jsou v areálu pořádány, nejen o veletrhy, ale i jiné akce. Bylo by oboustranně výhodné, kdyby radnice prezentovaly tyto akce jako svoji záležitost. Magistrát ani radnice v Letňanech ale nedělají pro výstaviště ani veletrh Amper vůbec nic. Přitom velikostí výstavní plochy je dnes Amper největším veletrhem v Praze, tedy větší než Holiday World i For Arch.

Vystavovatelé mají trochu odtažitý vztah k doprovodným akcím veletrhů. Mají obavu, že když budou sedět na konferenci, přijdou o setkání s důležitým partnerem ve stánku. Jakým způsobem jim při organizaci doprovodného programu vycházíte vstříc?
Vedle již tradičních akcí, jako je setkání elektrotechniků Volt, Sněm Unie elektrotechniků a firemních konferencí, pořádáme se vzdělávací agenturou L. P. Elektro Snídaně na veletrhu Amper. Každý den v 08:00, tedy hodinu před otevřením výstaviště, je přihlášeným zájemcům z řad elektrotechniků v příjemném prostředí podávána snídaně, při které se hovoří na zvolené aktuální téma, které se každý den mění. Nakladatelství FCC Public organizuje diskusní fórum v hale 2, tedy ve volně přístupném prostorou, kde se mohou zájemci zastavit, aniž by ztráceli příliš mnoho času jako na konferencích v uzavřených konferenčních prostorách.

Všechny akce doprovodného programu jsou uvedeny v tab. 1. Vystavovatelé mohou přihlásit své produkty do soutěže o Zlatý Amper. Jaký význam má tato soutěž a jaký je o ni zájem?
Zájem je stále stejný – každoročně se přihlásí okolo 30 firem, v současnosti jich máme 32. Pro firmu je přihláška do soutěže marketingovým krokem, kterým chce upozornit na novinku, na to, že obdržela patent nebo vyhověla standardu. Pro nás je výhodné, že firma uvede toto ocenění ve svých materiálech a tím se šíří jméno veletrhu. Porota bude letos složena z odborníků nejen z ČVUT, ale i z dalších ústavů.

Tab. 1. Doprovodný program veletrhu Amper 2007

27. 3. 2007 08:00 až 10:00 h Konferenční sál PVA Letňany
Snídaně na veletrhu Amper

Pořádá: L. P. Elektro s. r. o.
Ochrana fotovoltaických aplikací; měření přepěťových ochran, praktické ukázky chyb v instalacích.

27. 3. 2007 10:00 až 12:00 h Konferenční sál PVA Letňany
4. Sněm Unie elektrotechniků

Pořádá: Unie elektrotechniků ČR, garant: Julius Růžička – předseda

27. 3. 2007 12:00 až 15:00 h Konferenční sál PVA Letňany
4. Konference o vzdělávání a kvalifikaci v elektrotechnice a kvalitě montáží

Pořádá: EZÚ Praha společně s UE ČR
Koncepce vzdělávání elektrotechniků; informace o značce ESČ; kvalitní, ekologická a bezpečná montáž; přehled nových ČSN EN vydaných v roce 2006.

27. 3. 2007 09:00 až 14:00 h Konferenční sál PVA Letňany
XIII. celostátní setkání elektrotechniků české republiky – Volt 2007

Pořádá: Ing. Pavel Hála – ETM, odborný garant: JUDr. Zbyněk Urban, hlavní partner: Schmachtl CZ
Prověřování odborné způsobilosti, úpravy u vyhrazených technických zařízení, měření prováděná při revizích elektrických instalací, vnitřní elektrické rozvody a kladení vedení, změny v ČSN pro rok 2007.

28. 3. 2007 09:00 až 14:00 h Konferenční sál PVA Letňany
Konference Moeller – Amper 2007

Pořádá: Moeller Elektrotechnika s. r. o.

28. 3. 2007 08:00 až 10:00 h Konferenční sál PVA Letňany
Snídaně na veletrhu Amper

Pořádá: L. P. Elektro s. r. o.
Teoretické požadavky a praktické zkušenosti při určování vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 a při určování nebezpečných prostorů dle ČSN EN 60079-10.

28. 3. 2007 09:00 až 14:00 h Konferenční sál PVA Letňany
Bezpečnost strojů a strojního zařízení

Pořádá: Schneider Electric CZ, s. r. o., Praha, UNIT s. r. o. Pardubice

28. 3. 2007 13:30 až 16:30 h Konferenční sál PVA Letňany
Oborová autorizace živnostenských společenstev a firem začleněných v Hospodářské komoře ČR jako garance etických a odborných kvalit na podnikatelském trhu v ČR

Pořádá: Česká asociace telekomunikací ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR

29. 3. 2007 08:00 až 10:00 h Konferenční sál PVA Letňany
Snídaně na veletrhu Amper

Pořádá: L. P. Elektro s. r. o.
Normy požární bezpečnosti staveb a instalace kabelů – zásady a uplatnění v požární bezpečnosti staveb, příklady z praxe – chybné instalace.

29. 3. 2007 09:00 až 14:00 h Konferenční sál PVA Letňany
Konference Moeller – Amper 2007

 Pořádá:  Moeller Elektrotechnika s. r. o.

30. 3. 2007 08:00 až 10:00 h Konferenční sál PVA Letňany
Snídaně na veletrhu Amper

Pořádá: L. P. Elektro s. r. o.
Nové požadavky na zpracování projektové dokumentace elektroinstalací v rozsahu potřeby realizace a revizí, které vyplývají z právních předpisů a technických norem.

27. 3. 2007 až 30. 3. 2007 09:00 až 17:00 h hala 2
Diskusní fórum

Pořádá: FCC Public, Terinvest
Současné problémy a perspektivy elektrotechniky v legislativní, odborné a organizační oblasti; evropské normy pro osvětlení, světelné zdroje a svítidla; bezdrátové sítě v průmyslu, řízené elektrické pohony (podrobný program na str. 12).

Děkujeme za rozhovor a přejeme další úspěchy při pořádání veletrhu Amper.

(V rozhovoru jsme se na žádost společnosti Terinvest vyhnuli otázkám majetkových sporů okolo veletržního areálu PVA v Letňanech. Vzhledem k probíhajícím jednáním se k nim společnost Terinvest zatím nechce vyjadřovat.)

Rozhovor vedli Petr Bartošík a Eva Vaculíková