Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Výbor ISA-SP100 ohlásil vznik nových pracovních skupin

číslo 7/2006

Výbor ISA-SP100 ohlásil vznik nových pracovních skupin

Výbor ISA-SP100, zabývající se uplatňováním bezdrátových přenosů dat v průmyslové automatizaci, se usnesl na vytvoření dvou nových pracovních skupin, SP100.14 a SP100.11. První z nich, SP100.14, se bude zabývat standardizací rádiové komunikace určené pro dohled nad zařízeními a pro přenos výstražných hlášení. Druhá skupina, SP100.11, má za cíl standardizaci bezdrátové komunikační techniky určené především pro použití v regulačních obvodech, a to pro automatickou i manuální regulaci. Obě skupiny budou úzce spolupracovat, aby vytvořily společnou a jednotnou sadu standardů pro bezdrátové přenosy dat.

Činnosti pracovních skupin výboru ISA-SP100 jsou účastni zástupci dodavatelů bezdrátové techniky i koncových uživatelů. Cílem práce výboru je vytvářet standardy a doporučení a poskytovat technické informace k implementaci bezdrátové techniky v automatizaci a regulaci, a to se zaměřením na provozní úroveň automatizace. Jde tedy především o snímače a akční členy, které mají bezdrátově komunikovat s pracovníky obsluhy vybavenými rádiovými terminály, komunikačními zařízeními předávajícími zprávy nadřazeným systémům řízení a dalšími prvky infrastruktury rádiové sítě. Citlivými otázkami v této oblasti jsou, vedle ceny, životnost baterií, odolnost proti rušení a interferencím, bezpečnost a interoperabilita s klasickými kabelovými průmyslovými sběrnicemi.

Ještě letos v létě plánují obě pracovní skupiny vydat požadavky na návrhy standardů s ohledem na architekturu bezdrátových komunikačních sítí, používané frekvence, strategii koexistence různých bezdrátových sítí, odolnost proti interferencím a bezpečnost.

Zájemci o účast na práci výboru najdou informace na webové stránce sdružení ISA (http://www.isa.org).

(Bk)