Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Výběr z programu doprovodných akcí MSV 2011 a veletrhu Transport a logistika 2011

Výběr je sestaven podle údajů společnosti Veletrhy Brno, a. s., ke dni 5. 9. 2011 s ohledem na zaměření časopisu Automa. Místa konání akcí jsou uvedena kódy: A – pavilon A; AB – Administrativní budova BVV; HI – Holiday Inn, kongresová hala; KC – Kongresové centrum Brno, Výstaviště; P – pavilon P; BC – Business Centre, pavilon E; PC – Press Centre, pavilon E. Zkratka og znamená odborný garant, oz organizační zajištění. Úplný aktuální seznam doprovodných odborných akcí s kontakty je dostupný na www.bvv.cz/msv.
 

3. 10. 2011 (pondělí)

9.00–18.00: Dopravní VaV Centrum – CDV Plus (mezinárodní konference; KC, sály B, C; og + oz: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.):
 • Hloubková analýza dopravních nehod.
 • Humánní synergie v dopravě.
 • Bezpečnost v silničním provozu.
 • Dopravní infrastruktura.
 • Doprava a životní prostředí.
10.00, 12.00, 14.00 a 16.00: Fuchs Oil Packaging Live – balení, značení, logistika a manipulace v akci (firemní seminář; A1; og + oz: Fuchs Oil Corporation (CZ), spol. s r. o., s partnery; totéž 4., 5., 6. a 7. 10.).
13.00–17.00: Machines communicate 2010 – Rychleji, chytřeji, kdykoliv a kdekoliv (konference; P, sál P1; og + oz: Sdělovací technika spol. s r. o.):
 • Všudypřítomný fenomén M2M.
 • Hlavní aspekty propojení výrobků a zařízení v průmyslu, energetice, dopravě, logistice a dalších oborech.
 • Představení nabídky systémů a řešení konektivity a sítí na bázi Ethernetu, PLC, GSM, GPRS, WiFi, WiMAX, RFID, Bluetooth, ZigBee a dalších technologií.
 • Zpracování dat ze systémů M2M v průmyslových provozech a jejich využití pro optimalizaci procesů plánování a řízení výroby, zajištění kvality a podporu logistiky.
 • Aktuální trendy efektivního hospodaření s energetickými zdroji a problematika aplikací M2M v oblasti inteligentních elektrovodných sítí Smart Grids.
 • Návrh, testování a měření systémů M2M vyžadující práci v signálové i kmitočtové doméně.
13.00–17.30: E-mobility: vývoj a trendy 2011–2015 (konference;
PC; og + oz: Fresharena, s. r. o., Praha).
 

4. 10. 2011 (úterý)

9.00–14.00: Energie pro budoucnost – energie v průmyslu chytře a efektivně (konference; KC, sál B; og: FEL ČVUT, prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc., a Českomoravská elektrotechnická asociace; oz: FCC Public s. r. o.).
9.00–16.00: CIO Network – pokročilá řešení pro strojírenství a diskrétní výrobu (seminář; HI; og: Anect, T-Systems, IS Berghof; oz: BITS Consulting).
9.00–18.00 (4.–5. 10. 2011): Celostátní setkání elektrotechniků (školení; P, sál P4; og: Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ; oz: LP Elektro s. r. o.; 1. den).
10.00–12.00: Posuzování shody strojních zařízení (seminář; KC, sál D; og + oz: TÜV Süd Czech s. r. o.):
 • Posuzování shody u strojních zařízení – požadavky, praktické zkušenosti, nejčastější nedostatky.
 • Funkční bezpečnost.
14.00–18.00: Vize v automatizaci 2011 – digitální továrna (konference; P, sál P1; og: prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., VUT Brno; oz: Sdělovací technika spol. s r. o.):
 • Spolupráce členských zemí InterElektro v oblasti robotiky.
 • Pokročilé robotické technologie pro průmyslové aplikace.
 • Souvislosti mezi biologickým společenstvím a kooperací robotických systémů.
 • Rozsáhlé spektrum digitálních metod, modelů a nástrojů, včetně simulace a 3D vizualizace, které jsou integrovány v rámci průběžného řízení dat.
14.00–18.00: Projekty energetiky jako impuls pro export investičních celků (konference; A – Rotunda, og + oz: Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Brno).
14.30–15.30 (4.–6. 10.): Logistická konference EULOG 2011 (fórum; A1; oz: Eulog.CZ; 1. den): Česká logistika – křižovatka nebo dálnice aneb jak se daří oboru:
 • Vývoj oboru v roce 2011.
 • Chemická logistika na východě Evropy.
5. 10. 2011 (středa)
9.00–13.00: Implementace spolupráce energetických firem se školami v regionech (seminář; KC, sál C; og + oz: Český svaz zaměstnavatelů v energetice).
9.00–14.00: Identifikace v průmyslu (konference; BC; og + oz: FCC Public s. r. o.).
9.00–18.00 (4.–5. 10. 2011): Celostátní setkání elektrotechniků (viz 4. 10. 2011, 2. den).
9.30–18.00: IT systémy pro strojírenství 2011 (konference; PC; og + oz: CCB, spol. s r. o.):
 • Nástroje pro předvýrobní etapy (CAD/CAM/CAE systémy, TPV).
 • Správa dokumentace a řízení životního cyklu výrobku (PDM/PLM).
 • Digital factory – prediktivní plánování, simulace a optimalizace výroby.
 • Operativní, dílenské řízení výroby (MES).
 • Pokročilé plánování a řízení výroby (APS).
 • Správa majetku a řízení údržby (EAM, CMMS).
 • Řízení logistiky výrobního podniku (SCM).
 • Automatizovaný sběr dat ve výrobě (RFID).
 • Globální trendy IT (cloud computing, SaaS) ve strojírenství?
10.00–12.00: Národní soustava kvalifikací – systém celoživotního učení pro trh práce (konference; A, sál Morava; oz: Hospodářská komora ČR aj.).
10.30–11.30, 14.30–15.30 (4.–6. 10.): Logistická konference EULOG 2011 (viz 4. 10. 2011, 2. den): Technologie aneb bez inovací to nepůjde:
 • Novinky v manipulační technice pro kontraktní logistiku.
 • Štíhlá logistika a obalové hospodářství.

6. 10. 2011 (čtvrtek)

9.00–13.00: Inovace, které mění svět techniky (seminář; AB, sál 103; og + oz: CzechTrade).
10.00–13.00: Rizika ve strojírenství (seminář; AB, sál 102; og: ÚNMZ, oz: Ústav strojírenské technologie, Fakulta strojní ČVUT).
10.30–11.30, 14.30–15.30 (4.–6. 10.): Logistická konference EULOG 2011 (viz 4. 10. 2011, 3. den): Trvale udržitelný rozvoj aneb naše stopa:
 • Udržitelnost v lidských zdrojích.
 • Mohou být logistické parky energeticky úspornými jednotkami?

(sk)